Üretim Reformu Paketi’yle zeytinliklere, meralara, kıyılara sanayi tesisleri geliyor – Nuray Çolak (kuzeyormanlari.org)

Sanayi sektörünün sorunlarının çözümü amacıyla hazırlanan “Üretim Reform Paketi” TBMM’ye gönderiliyor. Üzerinde bir yıldır çalışıldığı belirtilen paketle sanayi üreticisine arsa temini için zeytinlikler, meralar ve kıyılar imara açılıyor.

“Yerli, yeşil, yenilikçi (3Y) yaklaşımıyla teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli üretim yeteneğine ve nitelikli işgücüne sahip, akıllı üretim sistemlerinin kullanımının yaygınlaştığı, marka değerleriyle uluslararası pazarlarda rekabet eden sanayi” hedefi ile hazırlandığı açıklanan Üretim Reformu Paketi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından basın toplantısı ile tanıtıldı.

Tüm ilgili STK ve kuruluşların görüşlerini alarak hazırlandığı ifade edilen ve sanayi üreticisinin desteklenmesi ve mali yüklerinin azaltması amacıyla hazırlanan 77 maddelik Üretim Reform Paketi’nde, sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin elektrik tüketimlerinden yüzde 2’lik TRT payının alınmaması, arsa bedellerine bir üst limit getirilmesi, emlak vergisinin alınmaması ve yurtdışına OSB kurma imkânı kurma gibi düzenlemeler getiriliyor.

8 ilde sanayi siteleri taşınıyor
Bakan Özlü tarafından açıklanan pakette öne çıkarılan hususların ise yeşil ve yenilikçi yaklaşımlardan çok sanayi arsalarının elde edilmesine yönelik olduğu görüldü. Açıklanan pakette kent içinde kalan sanayi sitelerinin şehir dışına çıkarılması da yer alıyor. Bakan Özlü ilk etapta 8 sanayi sitesinin, Isparta, Malatya, Düzce. Rize, Konya, Uşak, Elazığ ve Samsun’dan taşınacağını açıkladı.

Ayrıca yapılacak sanayi sitelerinin idari ve sosyal tesis binaları, arsa bedelleri, mülkiyetin edinilmesi masrafları ile altyapı ve üstyapı yatırımlarının tamamına kadar olan kısmının mimarlık ve mühendislik hizmetleri dâhil kredi ile desteklenmesi hususları Bakanlığın görevleri arasına dâhil edilecek. Böylece Bakanlık sanayi sitelerinin arsalarının satın alınmasından idari ve sosyal tesislerinin inşasına kadar tüm masraflara ilişkin kredi verebilecek.

OSB’ler Gayrimenkul Yatırım Ortağı kurma yetkisi veriliyor
Mali kaynak elde edilmesi için paketle getirilen bir diğer husus ise OSB’lere gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) kurma hakkı getirilmesi olarak görülüyor. Bakan Özlü, bu sayede sanayicilerin arsa satın alma zorunluluğundan kurtularak şirketler aracılığıyla kiralama yapabileceğini söyledi. Yapılan düzenleme ile sanayi sektöründe faaliyet göstermek ve üretimin teşviki amacıyla pek çok ayrıcalığa sahip olan Orgazine Sanayi Bölgelerine gayrimenkul sektöründe yatırım yapma ve bu alandan kazanç sağlama imkanı verilmiş oldu.

Zeytinliklerde yapılaşmanın önü açılıyor
Paketle tarım alanlarının korunmasına yönelik olduğu ifade edilen diğer önemli gelişme ise “Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu” kurulması. 9 kişiden oluşacağı söylenen kurulda Tarım Bakanlığı İl Müdürlüğü, Çevre İl Müdürlüğü, Sanayi Bakanlığı İl Müdürlüğü, Orman Su İşleri, Maliye Bakanlığı temsilcisi, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, ziraat fakültesi ve ziraat odaları temsilcisi yer alacak. Çoğunluğunu bürokratların oluşturduğu kurulun bağımsız olduğunu vurgulayan Bakan Özlü birinci sınıf tarım arazilerine sanayi parseli ve endüstri bölgesi kurmaktan yana olmadığını belirterek başta kendisinin buna izin vermeyeceğini açıkladı.

Ancak mevcut yasalara göre koruma altında olan zeytinliklerde her türlü yapılaşmaya izin verilmezken getirilen düzenleme ile Kurulun karar verdiği yerlerde zeytinliklerde sanayi tesisi yapılmasına izin verilecek. Yırca’da da gündeme gelen sanayi tesislerinin zeytin alanlarına yerleşme taleplerinin düzenleme ile karşılanmasına imkân verildiği görülüyor. Kurul ile bugüne kadar korunmuş olan zeytinliklerin yapılaşmaya açılmasının önü açılıyor.

Meraların vasfı ot bedeli alınmaksızın arsaya dönüştürülecek
Bakan tarafından açıklanan bir başka düzenleme ise mera alanlarına ilişkin. Paket ile sanayi endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve taşınacak sanayi siteleri için ihtiyaç duyulan alanların vasıf değişikliğinin yapılması ve bu değişiklik için ot bedeli ödenmemesi kararlaştırıldı. Köylünün ortak malı olan ve hayvanların otlatılması amacıyla kullanılan meraların vasfı arsaya dönüştürülecek. Mevcut düzenlemede kamu yararının gerektirdiği zorunlu hallerde buna meraların vasfının değiştirilmesine izin veriliyor ve zararın tazmini amacıyla ot bedeli adı altında ödeme yapılıyordu. Düzenleme ile meralar sanayi tesisleri için yapılaşmaya açılırken ot bedeli de alınmamasına imkân verilmek isteniyor.

Denizlere ve kıyılara sanayi tesisi izni verilecek
Bakan Özlü tarafından açıklanan reform paketinde getirilen bir diğer değişiklik ile ile kıyı ve dolgu alanlarında endüstri bölgelerinin kurulabilmesine izin verilecek. Bakan Özlü, denizlerin doldurularak ada kurulmasına da izin verileceği açıkladı.

Mevcut yasalara göre kıyılarda yapılaşma ancak liman, iskele, tersane gibi denizde kurulması zorunlu olan yapılar için mümkünken değişiklikle kıyıda sanayi tesisi yapılmasına imkan veriliyor. Yalnızca kıyılarda değil dolgu alanlarında dahi sanayi tesislerine izin verilmesi ile oluşacak çevresel etkinin nasıl değerlendirildiği ise bilinmiyor.

“Yerli, yeşil ve yenilikçi sanayi bölgelerine geçişin sağlanması” hedefi ile hazırlandığı iddia edilen reform paketi ile getirilmek istenen değişikliklerle, kent merkezinde değerli arsalarda kalan sanayi sitelerinden boşalacak arsalar “değerlendirilirken” yeni sanayi sitelerinin kıyılara, deniz dolgulara, meralara ve zeytinliklere inşa edilmesinin de önü açılacak. “Yeşil” olduğu iddia edilen geçişin ise kıyılara, meralara, zeytinliklere OSB’lerin önünü açarak nasıl bir ekolojik maliyet bırakacağı meçhul…