Politeknik Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı
Ersin Kiriş / İnşaat Mühendisi
ersinkiris@politeknik.org.tr

Başkan Yardımcısı
F. Duygu Coşkun / Endüstri Mühendisi
fdcoskun@politeknik.org.tr

Sekreter Üye
Derya Apaydın / Şehir Plancısı
deryaapaydin@politeknik.org.tr

Sayman Üye
Zeynel Fırat Aydın / Geomatik Mühendisi
zeynelfirataydin@politeknik.org.tr

Üye
Meryem Betül Taşdemir / Mimar
meyretasdemir@politeknik.org.tr

Yedek Üye
Emine Girgin Timur / Çevre Mühendisi
eminegirgin@politeknik.org.tr

Yedek Üye
Pınar Hocaoğulları/ Elektronik ve Haberleşme Mühendisi
pinarhocaogullari@politeknik.org.tr

Yedek Üye
M. Tarık Ceyhan / Jeofizik Mühendisi
mtarikceyhan@politeknik.org.tr

Yedek Üye
Hayri Aydın / Elektrik Mühendisi
hayriaydin@politeknik.org.tr

Yedek Üye
Avni Can Okur / Elektrik Mühendisi
acanokur@politeknik.org.tr