TMMOB: “AKP; Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Mesleğini ve Onların Örgütü TMMOB‘yi Teslim Alamayacak”

Sevgili Arkadaşlar,

AKP Hükümeti, Örgütümüz TMMOB‘nin kuruluş yasası olan 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‘nun değiştirilmesine yönelik bir yasa taslağını kapalı kapılar ardında hazırlıyor.

Kendine muhalif hiçbir sese tahammülü olmayan, tüm sistemi, kurumları kendine göre yeniden dizayn eden AKP İktidarının, bilimden, insandan, çevreden uzak rant politikalarının karşısında engel olarak gördüğü Birliğimiz ve bağlı odalarını es geçmesini zaten beklemiyorduk.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu‘nun meslek örgütleri üzerine hazırladığı raporla başlayan, KHK‘lerle kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘nün oluşturulması ile devam eden, çok sayıda çıkarılan yönetmeliklerle sürdürülen süreçte mesleğimize, meslektaşlarımıza ve örgütümüze de yeni bir ayar verilmeye çalışıldığı aşikârdı. 6235 Sayılı TMMOB Yasası‘nın değiştirileceği, TMMOB‘nin “yeniden düzenleneceği” AKP‘li yetkililer tarafından farklı zeminlerde dile getiriliyordu.

Sevgili Arkadaşlar,

AKP‘nin teslim alamadığı Birliğimiz, şimdi yasası değiştirilerek teslim alınmak isteniyor.

AKP Hükümeti TMMOB Yasası hazırlıyor ama TMMOB‘ye sormaya gerek bile duymuyor, çalışmalarını kapalı kapılar ardında yürütüyor. İşte AKP‘nin “ileri demokrasi”si… Türkiye‘nin en fazla üyeye sahip, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütünü yeniden yapılandıracaksınız ama yasasını hazırladığınız örgüte bir şey sormayacaksınız.

Elbette sormazlar. Çalışma hayatını düzenleyen yasalar değiştirilirken, Sendikalar Yasası değiştirilirken emek örgütlerine sormadıkları gibi; eğitim sistemini baştan aşağı kendi ideolojilerine göre düzenledikleri 4+4+4 kesintili eğitim sistemini getirirken eğitimcilere sormadıkları gibi; sağlıkta yeniden yapılandırma diye yasalar hazırlayıp sistemi tümüyle insanımızın aleyhine değiştirirken Türk Tabipleri Birliği‘ne sormadıkları gibi, Alevi ve Kürt açılımı yaparken Alevilere ve Kürtlere sormadıkları gibi; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası‘nı değiştirirken de bu ülkenin mühendislerine, mimarlarına, şehir plancılarına onların örgütü TMMOB‘ye sormazlar. Çünkü sorarlarsa sadece emekten, bilimden, insandan yana yanıtlar alırlar. Bu yanıttan da hiç hoşlanmazlar.

Sevgili Arkadaşlar,

AKP hazırladığı torba yasa içindeki değişikliklerle bir türlü kendinden yana yapamadığı örgütümüzü parçalayarak güçsüzleştirmek, etkisizleştirmek istiyor. AKP Odalarımızı parçalayarak, bölerek TMMOB‘nin gücünü azaltmak istiyor.

Biz yapacaklarımızı biliyoruz: AKP‘nin 10 yıllık iktidarı boyunca kendi arka bahçesi haline getiremediği, önünde engel olarak gördüğü TMMOB‘yi etkisizleştirmeyi amaçlayan bu yasa değişikliğine karşı bundan önce olduğu gibi bundan böyle de hep birlikte mücadele edeceğiz. Oda yönetim kurulu başkanları ile yaptığımız toplantıda da kararlaştırıldığı üzere mücadelemizi ortaklaşarak büyüteceğiz.

TMMOB‘yi TMMOB yapan, şimdiye kadar ayakta tutan, savrulmasına ve diz çökmesine asla izin vermeyen örgütlülüğümüzün bu saldırıyı geri çevireceğine olan inancım tamdır.

Bilinmelidir ki; yüreği insan sevgisi ile dolu olan TMMOB‘nin kadroları her ne pahasına olursa olsun AKP‘ye teslim olmayacak inanç ve kararlılıktadır. AKP asla mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı mesleğini ve onların örgütü TMMOB‘yi teslim alamayacaktır.

Hepimize kolay gelsin.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı