Meslek odaları temsilcilerine “ÇŞB’den yurtdışı çıkış izni alma” uygulamasına AYM’den iptal
Spread the love

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (ÇŞB) meslek odalarına dönük idari ve mali denetim girişimleri kapsamında 6235 Sayılı Kanun Ek-1 maddesine dayanarak hayata geçirmeye çalıştığı “TMMOB temsilcilerinin uluslararası toplantı ve kongrelere katılması için Bakanlık’tan izin alması” uygulamasına gerekçe olan Ek-1 maddeyi Anayasa Mahkemesi (AYM) iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın meslek odalarına dönük idari ve mali denetim girişimlerinden birisi olan “meslek odası temsilcilerinin uluslararası toplantı ve kongrelere katılabilmesi için Bakanlıktan izin alması gerektiği” kararına gerekçe oluşturan 6235 Sayılı Kanunun Ek-1. Maddesi’nin iptaline karar verdi. Karar 3 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. AKP iktidarının kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile ona bağlı Odaların hiyerarşik olarak Bakanlığa bağlanmasını amaçladığı ve bu konuda attığı adımlardan birine Anayasa Mahkemesi dur demiş oldu.

“Kamu yararı ve meslek odaları AKP denetimine alınamaz!”
Davayı açan Mimarlar Odası iptal kararı sonrası bir açıklama yaparak meslek odalarını işlevsizleştirmek amacıyla iktidarın başlattığı benzer saldırılara karşı durmaya devam edeceklerini belirtti. Mimarlar açıklamada, “Meslek örgütlerinin denetimleri, üyelerinin demokratik katılımıyla gerçekleştirilen genel kurullarında belirlenen denetim organlarınca yapılmakta, hukuksal denetimi ise yargı organları tarafından yerine getirilmektedir. Yargı denetimlerinde, Meslek Odalarının eylem ve işlemlerinde amaç dışı faaliyet veya siyaset nedeniyle bir yaptırıma uğramış meslek kuruluşu bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı. Açıklama “Kamu ve toplum yararına çalışmalarımızı sürdürmekte; mesleki haklarımıza sahip çıkmakta ve bu hakların güvencesi olan kamusal, özerk ve tüzel kişiliğe sahip Meslek Örgütümüzü geliştirmekte kararlı olduğumuzu değerli kamuoyumuz ile paylaşıyoruz.” ifadeleri ile son buldu.

Danıştay Anayasa’ya aykırı bularak AYM’ye iletmişti
19.4.1983 tarih, 66 sayılı KHK ile 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’na eklenen ve 30 yıl sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 21.8.2014 tarih ve 77681855/330 sayılı “meslek odası temsilcilerinin uluslararası toplantı ve kongrelere katılabilmesi için Bakanlıktan izin alması gerektiğine” dair yazısı ile uygulamak istediği Yasanın Ek-1 maddesinin Anayasa Mahkemesi önüne götürülmesi istemi ile Mimarlar Odası’nın açtığı davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Anayasa’ya aykırılık iddiamızı kabul ederek Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verilmişti. Anayasa Mahkemesi de kararı iptal etti.

politeknik.org.tr


Spread the love