AKP Anayasa değişikliği uyum yasaları hazırlığındayken TMMOB’yi unutmadı: TMMOB Yasası değişikliği planı

Tayyip Erdoğan’lı AKP hükümeti referandum sonrası Anayasa değişikliği için uyum yasaları hazırlığına, değişiklikle ilgisi olmayan TMMOB Yasası’nı da ekledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde TMMOB Yasası değişikliği ile ilgili taslağı görüş almak üzere ilgili kamu kurumlarına gönderdiği belirtiliyor.

AKP Anayasa değişikliği hazırlıklarını büyük bir hızla yapmaya çalışıyor. Anlaşılan o ki Anayasa değişikliği için gereken uyum yasalarının yanına, yağma ve talan için yasal değişikliklerde sınır tanımayan AKP, 6235 sayılı TMMOB Yasası’nı da ekledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TMMOB’ye bilgi vermeden, görüş almadan TMMOB Yasası değişiklik taslağını bakanlığa bağlı kamu kurumlarına iletti.

Böylelikle AKP hükümetinin daha önce iki kez değiştirmeye çalıştığı TMMOB Yasası bir kez daha TMMOB’nin, mühendislerin, mimarların, plancıların gündeminde.

Kamu kurumlarında dolaşan değişiklik taslağında neler var?
Taslakta 6235 sayılı TMMOB Yasası’nın 2, 4, 5, 21, 23 ve 39’uncu maddeleri ile ek maddeler 3 ve 4’te değişiklikler bulunuyor.

TMMOB Yasası’nın 2’inci maddesi değiştirilmesi planlanan maddeler arasında. Madde 2 ‘Birlik ve organları kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar, meslek mensuplarının ürettikleri harita, plan, etüt, proje ve benzer işler ile ilgili olarak vize, onay veya başka adlar altında içerik bakımından herhangi bir denetim yapamazlar, meslek disiplinini sağlamaya yönelik denetim yapılması halinde üyelerine herhangi bir mali yükümlülük getiremezler’ şeklinde değiştiriliyor. Böylelikle Odaların üyelerinin mesleki açıdan denetlemesini sağlayan yetki ortadan kaldırılıyor.

AKP 2013 yılında torba yasa yöntemiyle İmar Kanunu’nda bir gece ansızın yaptığı düzenlemeyle TMMOB’nin mesleki denetim yetkisini sınırlandırmıştı. TMMOB Yasası yeni taslağında madde 2’de yapılan değişiklikle TMMOB’nin mesleki denetim yetkisi kalmıyor.

Mesleki denetim yapılmasın, kentler, zeytinlikler, yaşam alanları yağmalansın
Taslaktaki 2’inci madde değişikliği aynı zamanda yağmanın önünü açıyor. AKP hükümeti bu değişiklikle harita, plan, etüt, proje gibi mühendislik, mimarlık hizmetlerini mesleki denetime tabi tutan TMMOB yetkisini devre dışı bırakıyor. Böylelikle sermayenin kentleri, yaşam alanlarını, zeytinlikleri yağmalamasının önündeki bir engel de ortadan kaldırılıyor.

TMMOB ve Odaların yönetim kurullarında yandaşlar olsun
AKP TMMOB Yasası taslağında delege yapısı ve nispi temsil değişiklikleriyle TMMOB’nin ve TMMOB’ye bağlı Odaların yönetim kurularında yandaşların yer almasını amaçlıyor.
Ek madde 4 te yapılması planlanan değişiklikle de üyeler tarafından seçilerek gelen organlar “amaçları dışında faaliyet gösterildiği” iddiasıyla ilgili Bakanlığın veya Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine görevden alınabilecek. Yargılamanın ise 3 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

2013 yılından 2014 yılına kadar Bakanlar Kurulu kararlarıyla odaların idari ve mali denetimleri ilgili Bakanlıklara bağlanmış, yasaya uygun olmayan denetimlere karşı meslek odaları hukuk mücadelesi başlatmıştı. Bu değişiklikle yargı süreci AKP’li Bakanlıkların keyfine bırakılıyor.

Seçim sistemi değiştiriliyor
TMMOB yasasında 4. maddede yapılması planlanan değişiklikle seçim sistemi nispi temsil olarak belirtiliyor. TMMOB Genel Kurulunda delege sayısı 1000 ile sınırlanıyor. Odaların 10’ar delegesi, toplam delege sayısı 1000’e tamamlanacak şekilde üye sayısı oranında artırılıyor. Bu düzenleme üye sayısı az olan odaların TMMOB’deki söz ve karar hakkını sınırlandırıyor.

5’inci maddede yapılması planlanan değişiklikle TMMOB Yönetim Kurulu adaylığı TMMOB Genel Kurulu’na bırakılıyor. Genel Kurul delegesi olan herkes birlik Yönetim Kurulu adayı olabiliyor. Bu değişiklikle odalar kendi TMMOB temsilcilerini seçmeyecekler.

21’inci maddede Şube ve Oda Genel Kurulları düzenleniyor. Oda Genel Kurullarının delege sayısı da bin üye olarak sabitleniyor. Üye sayısı 10 binden fazla olan Şubelerin Genel Kurullarını en az 500 üye ile yapma zorunluluğu getiriliyor. Oda Genel Kurul delegeliği Odaya bağlı Şubelerden 1’er üye seçildikten sonra, Şube üye sayısı oranları doğrultusunda bin üyeye tamamlanıyor. Oda ve Şube seçimleri de nispi temsil ile yapılıyor.

TMMOB Yasası değişikliği meşru değil!
TMMOB’nin, odaların bilgisi ve görüşü alınmadan hazırlanan bu değişiklik AKP’nin meşru olmayan uygulamalarına bir yenisini daha ekliyor. Meşru olmayan ‘Tek Adam’ rejimi hazırlıklarında ‘Tek Adam’la uyumlu meslek odaları yaratma hedefi taşıyan TMMOB Yasası değişikliğine karşı mühendisler, mimarlar, şehir plancıları mesleki sorumlukluklarına, ülkesine, geleceğine sahip çıkacak.

politeknik.org.tr