Sanayi Bakanlığı’ndan Kimya Mühendisleri Odası’na görevden alma davası

Bilim ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu hakkında görevden alma istemiyle dava açtı.

TMMOB ve bağlı odalarına idari ve mali denetimi konusunda Bakanlıkların saldırıları devam ediyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kimya Mühendisleri Odası (KMO) hakkında ‘amaçları dışında faaliyet gösteren birlik ve odaların sorumlu organlarının görevlerine son verilmesini ve yerlerine yenilerinin seçilmesini…’ hükmünün uygulanması talebiyle dava açtı.

Kimya Mühendisleri Odası idari ve mali çalışmalarıyla ilgili tüm karar ve belgelerini web sitesinden yayımlamasına rağmen Bakanlık suç duyurusunda ısrar etti. Bakanlık suç duyurusunda, Oda yönetim kurulunun görevden alınmasını ve yerine yenilerinin getirilmesini talep etti.

Bakanlığın derdi şeffaflık değil
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Kimya Mühendisleri Odası’na 10 Mayıs 2016 tarihinde idari mali denetim başlattı. Denetime konu defter ve evrakların taranmış halleri iletilmesine rağmen Bakanlık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyursunda bulundu. Başsavcılık Oda savunmasını da alarak soruşturmaya gerek olacak bir durum oluşmadığına hükmetti. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şikayetini bir üst mahkemeye taşıdı. Üst mahkeme dosyayı dava açılması talebiyle Başsavcılığa geri gönderdi. Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 15 Haziran 2017 saat 11.35’te görülecek.

Bakanlığın yetkisi yok
Kimya Mühendisleri Odası, Anayasa’nın 135. Maddesini dayanak göstererek 6235 sayılı TMMOB yasasında Bakanlığın böyle bir denetime yetkisinin olmadığını belirtti. Bakanlık ise 6235 Sayılı Yasanın 4. Maddesi gerekçe gösterdi.

Denetime yasal kılıf hazırlığı
Bakanlık’ın gerekçe olarak gösterdiği 6235 Sayılı Yasanın 4. Maddesi, AKP hükümetinin TMMOB Yasası son değişiklik taslağında yeniden düzenleniyor. Böylelikle AKP TMMOB üzerindeki baskılarının yasal kılıflarını hazırlıyor.

‘Mali ve idari denetim’e tepkiler sürüyor

politeknik.org.tr