TMMOB 44. Olağan Genel Kurulu’nda 3’üncü gün tamamlandı, seçimler yapılıyor
Spread the love

TMMOB 44. Olağan Genel Kurulu’nda 3’üncü gün tamamlandı. Bugün (29 Mayıs) seçimler yapılıyor.

TMMOB 44. Olağan Genel Kurulu’nda 3’üncü gününde karar önergeleri görüşüldü. İlk olarak yasa ve tüzük değişikliği gerektiren önergeler görüşüldü.

‘Üç dönem kuralı’ hükümsüz sayıldı
Bu önergeler arasında 43. Olağan Genel Kurulu’nda ‘TMMOB kurullarında ard arda en fazla 3 dönem görev alınması’ karar altına alınmıştı. Kararın tüzük değişikliği gerektirmesi fakat oylama esnasında tüzük değişikliğine uygun oylama yapılmadığını gerekçe gösteren 43. Dönem Yürütme Kurulu önerge ile kararı yeniden gündeme getirdi. Genel kurulun kararlar komisyonu ise bu önergenin kabul edilmemesi yönünde görüş bildirdi. 43. Olağan Genel Kurulu’nda verimli tartışmalarla karar altına alınan ‘3 dönem kuralı’ komisyonun görüşü doğrultusunda reddedildi.

Eşbaşkanlık önergesi ilkesel olarak kabul edildi, yasa değişikliği yapılmayacak
TMMOB’li kadınların TMMOB’de kadınların eşit temsiliyetini sağlayacak, kadın mücadelesini büyütecek eşbaşkanlık önergesi de kararlar komisyonunun önergenin reddedilmesi yönünde görüş bildirmesi üzerine reddedildi. Komisyonun gerekçesi ise eşbaşkanlık için TMMOB yasası değişikliğinin gerekmesi oldu.

Tüzük ve yasa değişikliği gerektiren önergelerin görüşülmesinin ardından eşbaşkanlık önergesi yeniden gündemdeydi. TMMOB 4. Kadın Kurultayı’nda kabul edilen kararları gelecek dönem yönetim kurulunun yürütmesi hükmüyle verilen önerge kabul edildi. 4. Kadın Kurultayı’nda eşbaşkanlık önergesinin ilkesel olarak TMMOB’de uygulanması kararı alınmıştı. 44’üncü dönem yönetim kurulu TMMOB’de eşbaşkanlığı hayata gerçirmekle sorumlu.

Genç delegelerin talepleri yok sayıldı
Genç delegelerin çalışma yaşamında güvencesizliklere karşı TMMOB’nin mücadele etmesi yönünde verdiği önergeler 44’üncü dönemde görev alacak yönetim kuruluna yetki verilmesi yönünde değiştirildi. Kararlar komisyonunun bu değişikliği ile genç delegelerin önergeleri genel kurul kararına dönüşmedi.

Kürt delegasyondan savaşa ve yıkıma karşı barış ve yeniden inşa önergeleri
Genel kurulun Kürt delegeleri savaşa karşı barış mücadelesini, Kürt illerinde yıkıma karşı yeniden inşayı savunan karar önergeleri kabul edildi. Önergelerin zaman zaman ırkçı aleyhte konuşmalarla reddi istense de genel kurul iradesi eşitlik ve özgürlükten yana oldu.

tmmob_3_1

Demokratik yapıya, genç mühendislerle mücadeleye kararlar komisyonu engeli
Genel kurul kararlar komisyonu adeta 43. Dönem yönetim kurulunun egemen anlayışı doğrultusunda çalıştı. Komisyon, TMMOB’nin yenilenmesini, demokratikleşmesini hedefleyen önergelerin neredeyse tamamını reddetti. Genç delegelerin çalışma yaşamlarıyla ilgili verdiği önergelerin gelecek dönem yönetim kuruluna havale edilmesini tavsiye eden komisyon TMMOB’nin ücretli genç mühendislerin mücadelesi ve yapabileceklerinin genel kurulda tartışılması olanağının engeli oldu.

Son gün seçimlerle devam ediyor
TMMOB 44’üncü Olağan Genel Kurulu’nun son gününde seçimler yapılıyor. Bugün (29 Mayıs) devam eden seçimlerde kırmızı ve mavi olmak üzere iki liste var. Kırmızı liste TMMOB’deki egemen anlayışın değişmesi gerektiğini düşünen adaylardan oluşuyor. Mavi liste ise mevcut egemen anlayışın oluşturduğu liste. Elektrik Mühendisleri Odası TMMOB YK adayları arasında yer alan Ebru Akgün Yalçın listelerden bağımsız aday oldu. Seçimler saat 17.00’da sona erecek.

politeknik.org.tr


Spread the love