TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu tamamlandı

TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi.

TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs – 2 Haziran tarihlerinde Ankara’da Barolar Birliği Konferans Salonu’nda, genel kurul seçimleri 3 Haziran’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde yapıldı.

Katılım geçen dönemlere oranla düşük kaldı
Açılış konuşmasıyla başlayan genel kurulun ilk iki gününde, TMMOB’nin geçtiğimiz dönem faaliyetleri ve son dönemde 24 Haziran baskın seçimiyle şekillenen ülke gündemi hakkında tartışmalar yapıldı. Genel kurula katılım düşüktü. Kadın ve genç üyelerin oda delegelerindeki düşük temsiliyeti genel kurul salonuna yansıdı.

Genel kurulun üçüncü gününde önergeler görüşüldü. Mühendislerin, mimarların, plancıların sorunlarına değinen önergeler gündeme oturdu.

Kadınların önergeleri protestolar sonucu geçti

Kadın mühendis, mimar, şehir plancılarının TMMOB 5’inci Kadın Kurultayı’nda cinsiyet ayrımcılığına karşı disiplin soruşturmalarının sağlıklı sürdürülmesi için yönetmeliklerde çeşitli değişiklikler içeren önergesi görüşmeleri sırasında alkışlı protesto yaşandı. Divan’ın önerge oylamasında red ve kabul oylarını saymadan önergeyi red yönünde karara bağlaması, ‘sayım yapın’ çağrılarını bir müddet karşılıksız bırakması sonucu protesto başladı. Yoğun alkışların ardından divan önergeyi yeniden gündeme aldı, kadınların önergesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Mühendis asgari ücreti mücadelesi kürsüde
Mühendislerin çalışma yaşamında alt sınır ücretini belirleyen mühendis asgari ücret için kampanya yapılması önergesi kabul edildi. Geçtiğimiz genel kurulda kabul edilmesine rağmen, 44. Dönem Yönetim Kurulu’nun gündemine almadığı, hayata geçirilmeyen asgari ücret kurultayı kararını kürsüden hatırlatan önerge sahibi Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Sekreteri Mehmet Makar; önergede asgari ücret kampanyası için düzenleme kurulu oluşturulması ve çalışma grubuna havale edilmemesi gerektiğini belirtti. Makar, aksi durumda yönetim kurulunun kararları göremezden gelebildiğini söyledi, geçmiş genel kurul kararının neden uygulanmadığını sordu ve yönetim kurulundan açıklama istedi.

KHK’lı mühendisler mücadele diyor
KHK ile görevden ihraç edilen mühendisler, mimarlar, plancılar mücadelelerini genel kurula taşıdı. KHK’lı delegeler önergeler kısmında KHK’lı MMŞP Çalıştayı önergesi verdi. Önerge kabul edildi.

AKP’li rektörlerin disipline sevk edilmesi kararı alındı

Barış Akademisyenleri’nin akademiden ihraç edilmesi kararına imza atan TMMOB’ye üye rektörlerin Yüksek Onur Kurulu’na sevk edilmesi önergesi kabul edildi.

KHK ile Düzce Belediyesi’ndeki işinden KHK ile atılan mimar Alev Şahin genel kurulda söz aldı. Şahin, mesleki sorumluluklarını sahip çıktığı, AKP’li mütaahhitlerin beton usulsüzlüğüne dur dediği için görevden ihraç edildiğini belirtti ve TMMOB’nin KHK’lı meslektaşlarıyla dayanışma örgütlemesi gerektiğini kürsüden dile getirdi.

AKP’li rektörlerin disipline sevk edilmesi, KHK’lı mühendisler, mimarlar, şehir plancıları çalıştayı önergelerine ve mimar Alev Şahin’e yoğun alkışlarla verilen destek, TMMOB delegelerinin yaşamı, mesleği ve geleceği için Erdoğan’a, AKP’ye karşı direnişi işaret ettiğini gösterdi.

Mesleki sorumluluklarına sahip çıkarak, İzmir’de kente zarar verecek Kültürpark projesine karşı mücadele eden Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi YK Başkanı Özlem Şenyol Kocaer’in görev yerini değiştiren Bornova Belediye Başkanı mimar Olgun Atila’nın Onur Kurulu’na sevk edilmesine ilişkin önerge kabul edildi. Delegeler, mesleki sorumlulukları cezalandırmak isteyen belediye başkanının karşı meslektaşlarına sahip çıktı.

Maltepe dolgu alanında yapılan İstanbul 1 Mayıs’ına dair tartışmalar da genel kurula taşındı. TMMOB’ye bağlı odaların dava açtığı kent suçu alanların miting meydanı olarak belirlenmemesi adına ilke kararı alınması için verilen önerge karara bağlanamadı.

Kararlar komisyonu tepki topladı
Genel kurulda oluşturulan komisyonlardan birisi olan, divana sunulan önergeleri teknik açıdan düzenlemekle yükümlü Kararlar Komisyonu’nun önergelerin içeriğini değiştirerek genel kurula sunması tepkilere neden oldu. Kadın mühendislerin, KHK’lı mühendis, mimar, plancıların önergeleri kararlar komisyonunun değişiklik ya da odalara havale etme önerilerine rağmen, asıl içeriği ile karara dönüştürüldü.

Seçimi gören, 25 Haziran’da da, 9 Temmuz’da da bir araya gelen örgütlülük vurgusu
Genel kurulda önergeler sonrası okunan sonuç bildirgesine katkılar yapan delegeler, seçim ve sonraki süreçte mühendislerin, mimarların, plancıların yeni bir ülkeyi kuracak özneler olduğu vurgulandı.

Mühendislerin çalışma koşulları, üretimleri, sözü genel kurulda
Politeknik, mühendislerin, mimarların, plancıların gözünden çalışma yaşamını yansıtan Beyaz Baretin Kadrajı Fotoğraf Sergisi’ni genel kurula taşıdı. Delegeler, iki gün açık kalan sergiyi oturum aralarında dolaştı. Politeknik çeşitli broşürlerini, 24 Haziran seçimleri için yayımladığı çağrıyı genel kurulda açtığı stantla yaygınlaştırmaya çalıştı.

Genel kurul seçimle sona erdi
Genel kurulun son gününde ise seçimler yapıldı. Genel kurul seçimlerine tek liste katıldı. Bazı odaların adaylarına yer vermeyen Mavi Liste yönetim kurulunu oluşturdu. TMMOB’yi yıllardır yöneten mavi liste adayları bir kez daha yönetim kurulunda büyük ağırlığı oluşturdu. TMMOB’nin yeni oluşan yönetim kurulunda dört kadın üye yer alıyor. Mavi listenin yer vermediği, Şehir Plancıları Odası’nın desteklediği KHK’lı Deniz Kimyon yönetim kuruluna girdi.

politeknik.org.tr