Politeknik Üyeleri 1. Olağan Genel Kurul’da Buluştu

Mühendis, mimar,  şehir plancıları arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, teknik elemanların ekonomik, sosyal ve kültürel hakları için mücadele etmek, sahip olunan bilimsel ve teknik bilginin halk yararına kullanıldığı deneyimler geliştirerek insanca bir yaşam ve güvenli bir gelecek için sürdürülen çalışmalara katkı sunmak amacıyla kurduğumuz Politeknik Mühendis Mimar Şehir Plancıları Dayanışma Derneği’mizin 1. Olağan Genel Kurulu 19 Eylül 2010 günü Beşiktaş’taki dernek büromuzda gerçekleştirildi.

Politeknik çalışmasının iki buçuk yılının anlatılmasıyla başlayan genel kurul, Politeknik Genç’ten arkadaşların kendi çalışma dönemlerini sunmasıyla devam etti.  Açılış konuşmalarının ardından gelecek dönem çalışma programını netleştirmek üzere Politeknik üyeleri ve dostları söz aldılar.

 

Mühendis ve mimarların bugünkü sorunlarıyla birlikte benzer sorunları farklı biçimlerde yaşayan diğer kesimlerle sürdürülecek çalışmalar üzerine tartışmalar yapıldı. Kamusal alanın piyasalaştırılmasına ve son olarak doğanın metalaştırılmasına kadar varan iktidar programından mühendislerin de etkilendiği, bu sebeple mühendislerin su, çevre, barınma, enerji, ulaşım gibi alanlarda, taşıdıkları bilgi ve teknik formasynla, verilen hak mücadelelerinin içinde yer alabilecek nesnel koşullara sahip olduğu vurgusu yapıldı. Bir vurgu da belirlenen mücadele programından hareketle, TMMOB’ye ve TMMOB’de faaliyet gösteren Politeknik üyelerinin çalışmalarına dönük olarak ortaya çıktı.

Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesiyle genel kurul buluşması sonlandırıldı.

politeknik.org.tr