Zorunlu BES’e karşı mühendis buluşmaları devam ediyor
Spread the love

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi hakkındaki bilgilendirme etkinlikleri devam ediyor. Mühendisler, Ankara ve Bursa’da zorunlu bireysel emeklilik sisteminin etkilerini ve sistemin getirdiği zorunlu kesintilere karşı neler yapılabileceğini tartıştı.

Politeknik “Zorunlu BES’ten çıkmak için 10 neden” etkinliklerinin sonuncusu Bursa’da yapıldı. Mimarlar Odası Bursa Şubesi Konferans Salonu’nda 17 Aralık Cumartesi günü yapılan etkinliğe DİSK Uzmanı Can Kaya ve Politeknik Yönetim Kurulu üyesi Neriman Usta katıldı. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren çalışanları kademeli bir şekilde ücret kesintisine tabi tutacak olan Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinliğe emek ve meslek örgütlerinden temsilciler de katıldı.

HKMO Ankara Şubesi üyeleriyle BES’i konuştu
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Ankara Şubesi, 17 Aralık’ta düzenlediği “Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ve Mühendislere Etkileri” etkinliğinde üyeleriyle buluştu. Avukat Murat Özveri ile Politeknik Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Hocaoğlulları’nın katıldığı etkinlikte sosyal güvenlik sistemi, bireysel emeklilik sistemi ve çalışma yaşamında mühendislere etkileri, sistemin yaratacağı olumsuzluklara karşı neler yapılabileceği tartışıldı.

Özveri, Sosyal Güvenlik Sigortasına ayrılan değerlerin bile insanlara yetmediği bir toplumda emekçilerin brüt maaşlarının %3’lük bir kesintiyle bu işlemin gerçekleşmesinin hayal ürünü olduğunu ve sistemin çalışanlara emeklilik getirmediğini ve bireysel tasarruf vadetmediğini anlattı. Pınar Hocaoğulları ise konuşmasında, Politeknik’in mühendis, mimar, plancılara yönelik profil anketinin sonuçlarının da ortaya koyduğu üzere temel ihtiyaçlarını dahi zorla karşılayacak duruma gelen mühendislere zorunlu BES’le daha zor hayat şartlarının dayatıldığını vurguladı. Hocaoğulları, çalışanların fon sistemi ile bireysel bir kumara zorlandığını, fonun batmama ihtimalinin hiçbir garantisi olmadığını belirtti ve bu sisteme karşı mühendis, mimar, plancıların ortak mücadelesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kaynak: Politeknik, HKMO Ankara Şubesi


Spread the love