Ücretli-İşsiz Mühendis Mimar Şehir Plancıları Kurultayı Yüksek Katılımla Toplandı

TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendisler Kurultayı 14-15 Kasım  tarihlerinde İTÜ Maçka Kampusu Mustafa Kemal Anfisinde gerçekleştirildi. Kurultaya iki günde 800’den fazla katılımcı kayıt yaptırdı.


Mayıs 2008’de yapılan TMMOB Genel Kurulunda karar altına alınan Kurultayın çalışmalarına yaklaşık bir yıl önce başlanmıştı.

Kurultayın açılışında EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Karaçay, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ve KESK Genel Başkanı Sami Evren birer konuşma yaptılar.

Kurultay Gündemleri Kalabalıktı

Kurultayın ilk gününde “Ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamını belirleyen yasalar”, “Ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma koşulları”, “Kamu ve özel sektörde çalışan ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ve iş güvencesi”, “Kapitalizmin dünyadaki ekonomik krizi ve özlük haklarına etkileri”, “İşsizliğin ve güvencesizliğin mühendis, mimar ve şehir plancıları üzerindeki etkileri”, konu başlıkları masaya yatırıldı. Kurultay‘ın ikinci gününde ise “Özelleştirmenin mühendis, mimar ve şehir plancıları üzerindeki etkileri”, “Ücretli ve işsiz kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri” ve “Ücretli mühendis, mimar ve şehir plancıları için asgari ücret ve ücret” “Çalışma yaşamında karşılaşılan diğer sorunlar ve çözüm önerileri”, “Örgütlenme; TMMOB, sendikalaşma, diğerleri” konu başlıkları üzerine tartışmalar yürütüldü.

İzleyicilerden Yoğun Katılım

Kurultaydaki tüm tartışmalar ortalama 350-400 katılımcı tarafından takip edildi. Kurultayda, Düzenleme Kurulu’nun katılımcılara Yerel Kurultayların Sonuç Bildirgelerinden derleyerek dağıttığı 40’dan fazla önergeye rağmen Divan’a katılımcılar tarafından onlarca yeni öneri de verildi. Bu durum uzun süreden sonra bu içerikteki ilk etkinlik olması nedeniyle anlaşılır olsa da sunulan öneri sayısının fazlalığı herhangi bir gündemin ön plana çıkmasını engelledi.

Kurultayı Engellemeye Yönelik Müdahaleler

2 gün boyunca kurultayın karar almasını ve verimli çalışmasını engellemeye yönelik çeşitli müdahaleler de yapıldı. İlk gün sabahı TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı ve EMO YK Başkanı Musa Çeçen’in konuşmaları ile başlayan müdahaleler ilk gün öğleden sonra çeşitli MMO Şube Yöneticilerinin fevri hareketleri ile devam etti. Kurultay katılımcılarına yönelik kurultay salonunu terk etme çağrıları ise salondan karşılık bulmadı.

Kurultay Geç Saatlerde Sonlandı

Kurultay ikinci günün sonunda planlanandan üç saat sonra 21.30 civarında sonlandı. Önerilerin değerlendirilmesi ve oylanmasının sonlanmasının ardından geçilen “dilek ve temenniler” bölümünde özellikle alınan kararların hayata geçirilmesi için katılımcılara büyük görevler düştüğü ve Kurultayın bu kadar verimli geçmesinde Divan’ın büyük payı olduğu yönündeki konuşmalar öne çıktı.

 

Kurultaydan Notlar *


– TMMOB Ücretli ve İşsiz MMŞP Kurultayı 1976 Üçüncü Teknik Elemanlar Kurultayı’ndan, 33 yıl sonra Ücretli-İşsiz MMŞP’lerin sorunlarının tartışmak üzere toplanan ilk Kurultay olması anlamıyla tarihsel bir önem taşıdı.

– Kurultaya 150’si öğrenci 808 katılımcı kayıt yaptırarak katıldı. Bu sayının 200 kadarı şehir dışından gelen katılımcılardı. İstanbul dışından özellikle Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara’dan katılımcılar vardı. Kurultay hazırlık süreçleri oldukça verimli geçen Ankara Yerel Kurultayı’nın Merkezi Kurultaya katılımda beklenenin altında katılım sağlamasında TMMOB Ankara İKK’nın gidiş-geliş ve konaklama organizasyonu yapmada geç kalmasıı etkiliydi.

– Metalurji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Çevre Mühendisleri Odası’nın aynı tarihlerde merkezi Oda etkinliklerinin olması bu odalardan kurultaya katılımı kısıtlayan bir faktör oldu.

– Kurultay sürecinde, 8 ilde yapılan yerel kurultaylarla ve onlarca hazırlık toplantısıyla binlerce emekçi mühendis, mimar ve şehir plancısı ile mesleki-demokratik sorunlarının tartışılması sağlandı. Bu anlamda kurultay onbinlerce TMMOB üyesinin gündemine girdi.

– Kurultayda üzerinde en fazla tartışılan konu özelleştirme ile ilgili karar önerisi oldu. İlk gün ve ikinci günde yaklaşık 3 saat tartışılan öneri kurultaya sunulan hali red edilerek, halktan yana bir kamulaştırma talebi içeren yeni haliyle kabul edildi.

– Bu kadar uzun olmasa yoğun bir tartışmaya sahne olan ikinci konu da “mühendisler için asgari ücret belirlenmesi” tartışması oldu. Bu konuda sunulan hiçbir öneri Kurultay kararı haline gelmek için gerekli olan üçte iki çoğunluğu sağlayamadı.

– Kurultayın ilk gününde bir MMO İstanbul Şube yöneticisinin salonu terk etme çağrısı yaparak dışarı çıkması arkasından kimse gelmemesi üzerine “bütün şube teknik personelini dışarı çağırın gelmeyenin isimlerini de yazıp bana getirin” şeklinde ifadeler kullanması  düşündürücüydü.

– Kurultay hazırlık süresince “öznel durumlar” gerekçe göstererek Yerel Kurultay yapmayan tek bölge olan Diyarbakır ‘dan gelen katılımcıların Kurultaya sunduğu tek önerinin TMMOB’nin adındaki ‘Türk ifadesinin Türkiye olarak değiştirilmesi’ olması dikkat çekiciydi.

– Kurultay açılış konuşmasında Mehmet Soğancı, TMMOB’ye bağlı odalarda çalışan  teknik görevlilerin sendikalaşma talebi olmadığını dile getirmesine karşın, Kurultay’da bu konuda oda teknik görevlilerinin bir karar önergesi sundu ve önerge kabul edildi.

– İkinci gün sabahı TMMOB eski yöneticilerinden Hüseyin Yeşil’in divana vermeye çalıştığı ve ilk gün yapılan itirazların bir benzerini içeren dilekçe, dilekçe sahiplerinin imzaları olmaması gerekçesiyle divan tarafından kabul edilmedi. Ancak daha sonra dilekçede isimleri yazılanların bir kısmının dilekçeden haberinin bile olmadığı, kurultaya hiç katılmadığı, bir kısmının ise sonradan isimlerini sildirmek için divana başvurdukları ortaya çıktı.

 

* Politeknik olarak oldukça önemsediğimiz bu Kurultay ilgili daha geniş bir değerlendirmeyi ilerleyen günlerde okuyucularımızla paylaşacağız.

 

politeknik.org.tr