TMMOB Ankara İKK: “İşten Çıkarma Teknikleri Panelini Protesto Ediyoruz”
Spread the love

Boğaziçi Eğitim ve Danışmanlık firması tarafından şirketlere yönelik olarak  düzenleneceği duyurulan “İnsan Kaynakları Yönetiminde İşten Çıkartma Stratejileri” konulu panel, emekçilerin haklarını gasp etmeye dönük artarak süren saldırıların yeni bir boyutu olarak gündeme gelmiştir.

İş Kanunu`na göre bir çalışanın iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilebilmesi için işverenin haklı sebepler sunması gerekir. Haklı bir sebebe dayanmayan keyfi işten çıkarmalar işverenlerin kâr marjının artırılmasından başka bir amaca hizmet etmezken, emekçilerin kazanılmış haklarına yönelik neoliberal saldırıların da bir parçasını oluşturmaktadır. Kanunla teminat altına alınmış olan haklar, kanunsuzca gasp edilmeye çalışılmaktadır.

Türkiye`nin dört bir yanından haksız ve keyfi işten çıkarma haberleri yayılmakta; emekçiler işlerini ve haklarını geri kazanabilmek için çetin mücadeleler vermektedirler. Yargıya taşınan işten çıkarma davalarının çoğunluğu çalışanların kazanımlarıyla sonuçlanmaktadır. Buna rağmen işverenler keyfi işten çıkarmalara devam etmekle kalmamakta, çalışanların tazminat haklarını da ellerinden almaya çalışmaktadırlar.

“İnsan Kaynakları Yönetiminde İşten Çıkartma Stratejileri” konusunun işleneceği bu panelin amacı, çalışan haklarına yönelik pervasız saldırıların arttığı böylesine bir dönemde düzenlenmesinin yanı sıra, tanıtım ve duyuru metinlerinde yer alan ifadelerden de kolaylıkla anlaşılmaktadır. Görülmektedir ki emekçileri haksız fesihlerle kapıya koyup işsizlik ve yoksulluğa iten işverenler bununla da yetinmemekte, bunun kendisine getireceği yasal yükümlülüklerden de sıyrılmak istemektedirler. İşgüzar bir “eğitim” firması da işverenlerin bu konudaki bilgi eksikliğini fark edip kolları sıvamış, kanuni yükümlülüklerden kaçınarak nasıl işten çıkarmalar yapılabileceğini öğretmeye heves etmiştir.

Durumun trajedisini artıran ve emekçilere yönelik bu saldırıyı daha da kabul edilemez kılan bir nokta ise, panelin katılımcıları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının bulunmasıdır. TÜİK tarafından Aralık 2012`de açıklanan Hanehalkı İşgücü İstatistikleri`ne göre Türkiye`de işsizlik oranı %10`un, genç işsizlik oranı %19`un, kayıt dışı istihdam oranı ise %37`nin üzerindedir.

Türkiye`nin her köşesinden iş cinayeti haberleri artarak gelmeye devam etmekte, çalışanlar iş güvenliğinden ve sosyal güvenceden yoksun şekilde çalışırken yaşamlarını yitirmektedirler. Çocuk işgücü oranı artarken, çocuk işçi cinayetlerinin sayısı da artmaktadır. Çalışma koşullarının gün geçtikçe vahşileştiği gerçeği devletin resmi istatistikleriyle de ortaya konan Türkiye`nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, mevcut sorunları çözemediği gibi, işverenleri haksız işten çıkarmalar konusunda eğitmek için bürokratlarını göndermektedir.

TMMOB Ankara İKK olarak, düzenleneceği duyurulan “İnsan Kaynakları Yönetiminde İşten Çıkartma Stratejileri” konulu paneli, düzenleyicilerini ve katılımcılarını protesto ediyoruz. Tüm emek ve demokrasi güçlerini de protestomuza ortak olmaya davet ediyoruz.


TMMOB Ankara İKK


Spread the love