İşten Çıkarma Stratejileri Paneli Düzenleniyor!
Spread the love

Çalışma Bakanlığı bürokratları “İşten Çıkarma Stratejileri” paneliyle patronlara, işten çıkarma tekniklerini öğretecek!

Boğaziçi Eğitim ve Danışmanlık isimli özel şirket, 27 Nisan’da İşten Çıkarma Stratejileri paneli düzenlenirken, panelin yapılacağı İstanbul Sheraton Maslak Oteli önünde protesto gerçekleştirilecek.

AKP, uyguladığı neoliberal politikalarla bir yandan çalışma yaşamını güvencesizleştirmekte diğer yandan düşük ücretle çalışmayı meşru hale getirmektedir. İktidarda bulunduğu 11 yıl boyunca emekçinin karşısında sermayenin yanında saf tutan AKP’li bürokratlar şimdi de İşten Çıkarma Stratejileri başlığıyla düzenlenen panele katılıyor. Panele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Dr. Ali Kemal Sayın ve SGK İl Müdür Yardımcısı Ersin Umdu katılacak.

Panelde patronlara, işçileri düşük maliyetle işten atma ve “yasal” olarak işçinin nasıl işten atılacağı anlatılacak.

İşten Çıkarma Stratejileri paneliyle, güvencesiz çalışmanın ve işten atılmanın meşru hale getirilmeye çalışılması emek örgütleri tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Panelle ilgili olarak, taşerona ve güvencesiz çalışmaya karşı mücadele eden DİSK Devrimci Sağlık İş Sendikası bir açıklama yaparak paneli protesto etmeye çağırmıştı. Çağrı Merkezi Çalışanları Derneği de bir açıklama yaparak emekten yana olan herkesi paneli protesto etmeye çağırdı.

Panele karşı düzenlenecek eylem ve etkinlikler; çalışma yaşamında keyfi gerekçelerle işten çıkarılan, sık sık iş değiştiren, işsizlik korkusunun güvencesiz çalışma koşullarını dayattığı mühendislerin de gündeminde yer alıyor.


politeknik.org.tr


Spread the love