Politeknik Kirazlıyayla Raporu: ”Yeraltı ve yerüstü varlıkları, Kirazlıyaylalıların geleceği yok edilecek”

Bursa’nın Yenişehir İlçesi, Kirazlıyayla Köyü’nde Meyra Madencilik’in Çinko, Kurşun, Bakır Zenginleştirme (Flotasyon) Tesisi ve Atık Barajı Projesi’ne karşı Kirazlıyaylalıların mücadelesi devam ediyor. Projeye Bakanlığın verdiği ÇED olumlu raporu hakkında açılan davada Bursa İdare Mahkemesi şirket lehine karar verdi. Kirazlıyaylalılar ise proje iptal edilene kadar ”mücadeleye devam’ diyor.

Politeknik’in saha incelemesi yaparak hazırladığı ve Bursa İdare Mahkemesi’ne sunduğu teknik rapor; maden faaliyetlerinin, tarım alanları, su varlıkları, orman ve yaşam alanları üzerinde yaratacağı etkileri özetliyor.

Maden, inşaat, çevre ve ziraat mühendislerinden oluşan bir ekip tarafından hazırlanan rapordan başlıklar şöyle:

Kirazlıyaylalılar sürgün edilecek

Kirazlıyayla Köyü, maden ruhsat alanının ÇED olumlu kararı verilen 273 hektarlık bölümü içinde kalıyor. Proje, köylüleri sürgün etmeyi planlıyor. Kirazlıyaylalıların yaşam hakları ihlal edilecek.

Suya, toprağa kimyasallar karışacak, yaşam yok olacak

Tarım alanları, meraları, sulama göletleri, anıt sayılabilecek ağaçları 230 yıllık Kirazlıyayla Köyü için hayati değer taşıyor.

Maden projesinin bir bölümü olan Kirazlıyayla ”Çinko, Kurşun, Bakır Zenginleştirme (Flotasyon) Tesisi ve Atık Barajı” projesi, yeraltı ve yerüstü su varlıklarında geri dönüşü zor, tamiri ve telafisi mümkün olmayan kimyasal kirliliğe yol açacak. Tarım alanlarını ve tarımsal üretimi kademeli olarak ve farklı düzeyde etkilerle yok edecek. Yaratacağı toz kirliliği ile yine bölge ekolojisine ve halk sağlığına zarar verecek.

ÇED olumlu kararı verilen alanın %75’i yani 204 hektarı tarım arazisi, 69 hektarı orman arazisidir. Başlatılacak arama faaliyetleri ile tarım alanları, meralar, çeşitli türlere ev sahipliği yapan orman alanları da zarar görmüş olacak.

Halk yararı taşımıyor, iptal edilmeli

Teknik ve bilimsel veriler göz önüne alındığında maden projesi Kirazlıyayla halkı ve Yenişehir Ovası için telafisi mümkün olmayan tahribatlara neden olacak. Halk yararı taşımayan proje ivedilikle durdurulmalı ve iptal edilmelidir.

Politeknik Kirazlıyayla Raporu’nun tamamı için tıklayınız.

politeknik.org.tr