Peyzaj Mimarları Odası: “İMO Ankara Şube Olağan Üye Toplantısına Saldıranları Kınıyoruz”

İMO Ankara Şube Olağan Üye Toplantısında TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Taner Yüzgeç‘e ve İMO üyelerine yapılan saldırı kabül edilemez bir durumdur.

Her söze TMMOB‘ un devrimci geleneklerinden dem vurarak başlayıp, bu geleneklerle asla bağdaşmayacak tutum ve davranışlar içinde bulunmak çelişkili ve tutarsızlık örneğidir.

Ülkenin içinden geçtiği siyasal konjonktür ilerici kurum ve kişileri baskılarken, İMO yönetici ve üyelerine yapılan saldırı TMMOB ‘ un birlik ruhunu zedelemeye yönelik bir biçime hizmet etmiştir.

Unutulmamalıdır ki; TMMOB ‘un gelenekleri içinde demokratik işleyiş ve normlar da vardır.

Farklı düşünce ve fikirler kendisini bu işleyiş içinde ifade etmelidir. Bu işleyişin dışına çıkarak, kaba kuvvet ve zor kullanarak kendini ifade tarzı TMMOB içinde kendine yer bulamaz, bulamayacaktır.

Kimse “dar grupçu-pragmatik” hesapları ile hareket etmemeli, ülkemizin içinden geçtiği durum da göz önüne alındığında “BİRLİK” ruhuna zarar verecek tutum ve davranışlardan kaçınmalıdır.

Buradan bakıldığında İMO Ankara Şube Olağan Üye Toplantısında yapılan saldırı oldukça talihsiz ve çirkindir.

Saldırıda yararlanan Sn Taner YÜZGEÇ, İMO Yöneticileri ve üyelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı gerçekleştiren kişi ve anlayışları kınıyoruz.

TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
Yönetim Kurulu