Gemi Mühendisleri Odası İMO’da Yaşanaların Değerlendirmesi
Spread the love

3 Haziran 2009 günü TMMOB İMO Ankara Şubesinde meydana gelen olay TMMOB‘nin temsil ettiği bütün değerlere aykırıdır. Gemi Mühendisleri Odası “şiddetin fikirlerin önüne geçtiği” bu kabul edilemez gelişmeleri ve ardından gelen açıklamaları dehşetle karşılamaktadır. Bizce bu olayda taraflar yoktur, fikirler yoktur, şiddet, zorbalık, tahammülsüzlük, demokrat olamama vardır.


Eğer TMMOB üst örgütünde temsil edilen mesleklerin mensupları, matematik aracılığı ile doğal kaynakları insan ve kamu yararına kullanmak üzere yemin etmiş kişiler ise aralarındaki meseleleri birbirlerine -insana- zarar vererek çözme yoluna gidemezler. Salt bu gerekçe ile bile ne yazık ki İMO Ankara Şubesi çatısında yaşanmış olanlar acıdır.
Odalarımızın yöneticileri ile üyeleri, kamuoyu nezdinde olgun tutum ve davranışlarıyla tanınmalı, anılmalıdırlar.
Burada önemli olan hangi grubun hangi fikri savunduğu veya kimin haklı olduğu değil top yekün olayın kendisidir.

TMMOB GMO gerçekte mesleklerini icra etmeye hak kazanmışların mesleki örgütü olan Odalara büyük bir demokratik olgunlukla kabul edilmiş olan öğrenci üyelerin kendilerine verilmiş olan temsil haklarını büyük bir saygı ve alçakgönüllülük  ile kurumsal iradenin saygınlığını zedelemeyecek şekilde, oda yöneticilerinin ise ileride bugün oturdukları koltuklarda oturabilecek olan genç ve müstakbel meslektaşlarının demokratik istemlerini daha bir olgun ve bağışlayıcılık ile karşılamaları gerektiğine inanmaktadır. Oda’larda yöneticilik yapmak bir anlamda bu tip olayların önüne geçecek olgunluğu, hoşgörüyü gerektirir.

GMO bu olayın bir daha tekrarlanmayacak ve hatırlanmayacak bir biçimde tarihteki yerini almasını umuyor ve olayın taraflarını, gücümüzün ancak örgütlülüğümüzden geldiğini hatırlayarak demokratik ve insanca bir hoşgörü ile kucaklaşmaya davet ediyor.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü

Gemi Mühendisleri Odası

 


Spread the love