İMO Ankara Şube Küçük Kurulu: “Demokratik Gelenek ve Değerlerimizi Korumaya Devam Edeceğiz”

3 Haziran 2009 tarihinde toplanması gereken Ankara Şube Küçük Kurulu, bir güruhun saldırısı nedeniyle toplanamamış, saldırı esnasında aralarında üç dönem İMO Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Taner Yüzgeç’in de bulunduğu merkez ve Ankara şube yöneticileri ve çalışanları yaralanmıştı.

Çağdaş inşaat mühendisleri olarak geçen hafta gerçekleştiremediğimiz Küçük Kurulumuzu dün (11 Haziran 2009) toplayarak aşağıdaki kararları oybirliği ile aldık. Küçük kurul öncesi yine aynı güruhun engelleme girişimi, İMO üyelerinin dayanışması ile boşa çıkarılmış ve küçük kurul belirlenen saat ve gündemle toplanmıştır.

Çağdaş İnşaat Mühendisleri olarak bizler, aşağıdaki kararlarımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

1-     40 yıla yakın bir süredir yurtsever, devrimci, demokrat, çağdaş inşaat mühendislerinin platformu olan Küçük Kurulumuza bir güruh tarafından 3 Haziran 2009 tarihinde yapılan haince saldırıyı şiddetle protesto ediyor ve kınıyoruz.

2-     Türkiye’deki demokrasi mücadelesinde çok önemli bir yere sahip olan TMMOB ile TMMOB’nin önemli bir parçası olan Çağdaş İnşaat Mühendislerine ve onların Oda yöneticilerine karşı sürdürülen sözlü ve yazılı saldırıların fiili hale dönüşmesini, demokrasi güçlerine karşı kaygı verici bir provokasyon girişimi olarak değerlendiriyoruz.
 

3-     TMMOB, İnşaat Mühendisleri Odası’na ve Çağdaş İnşaat Mühendislerine karşı yapılan saldırıların, birlik ve dayanışmamıza, yarattığımız demokratik değer ve geleneklerimize, ülke, toplum, meslek ve meslektaş yararına gerçekleştirdiğimiz politika ve uygulamalarımıza engelleyemeyeceğini ve bizleri yıldıramayacağını ilan ediyoruz.

 
4-     Bu saldırı karşısında bizlerle dayanışma içerisinde olan ve destek veren TMMOB, TMMOB’ye bağlı 19 Oda’ya, tüm şubelerimize, İKK’lara, Halkevleri’ne diğer kurum ve çevreler ile tüm kişilere göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz.

 
5-     Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin kendilerine yakıştırdıkları sıfatlar ne olursa olsun bir daha aramızda yer bulma şanslarının olmadığını belirterek, bu güruha destek veren, yapılanları maruz gören ya da görmezden gelen herkesi, her kesimi tekrar düşünmeye çağırıyoruz.