Jeoloji MO: “İnşaat Mühendisleri Odası’nda Yaşananlar Üzerine”
Spread the love

14 mart 2009 da İMO 2. öğrenci üye kurultayında yaşanan fiziki müdahale  sonrasında  3 Haziran 2009 tarihinde İMO Ankara Şube  küçük kurul/üye  toplantısında yaşanan fiziki güç kullanımı üzerine  tarafların karşılıklı açıklamalarını, odaların olayla ilgili açıklamalarını izliyoruz.

Ancak yaşanan sürecin tarafları İMO Merkez ve Ankara Şube  yönetimleri ile +İvme çevresinin, olaylara yönelik  farklı değerlendirmeleri olsa da,  yaşama  sol değerlerle bakıp emek, özgürlük, barış mücadelesi içinde ayrı kulvarlarda olsalar da son kertede aynı tarafta  yer aldıklarını biliyor, ancak şiddetin gelişmesini de kaygı ve üzüntüyle karşılıyoruz.

Yaşanan süreçle ilgili tarafların açıklamaları, birbirini suçlamaları ile ilgili bir değerlendirmede bulunmak durumunda değiliz. Bize yansıyan biçimiyle yorumsuz, objektif nesnellik yaklaşımı içerisinde bakıldığında,  oda platformlarındaki tartışma süreçlerinin aşılıp  maalesef fiziki şiddetin yaşanmışlığıdır.

Yaşananları olumlamadan ve gerekçelendirip haklı gösteren  bir yerde olmadan, olumsuzlukları sadece 3 Haziran 2009  İMO küçük kurul/üye toplantısı süreciyle sınırlamanın, onun üzerinden değerlendirme ve tavır geliştirmenin  olaylar karşısında  objektif bir konumlanış olmayacağı, aksine TMMOB içindeki sol unsurlar arasında olumsuz süreçlerin,  kamplaşmanın tetikleyicisi olacağını düşünüyoruz.

Bugün gelinen sürecin bütünü değerlendirildiğinde;  14 Mart taki  İMO öğrenci kurultayında yaşananlar 4 Nisan 2009 tarihinde yapılan TMMOB Danışma Kurulu‘nda dile getirilmiş olmasına rağmen  açıklayıcı cevap verilmemiş, konu TMMOB ortamlarında   tartışılmamış,  biz dahil odalarca değerlendirilmeyerek eksikli davranılmıştır.  Sadece 3 Haziran tarihinde yaşanan olaya odaklı olarak  TMMOB ve Odalarca sürecin değerlendirilmesi TMMOB  içerisinde bir ötekileştirme anlamına  gelecektir. Toplumsal muhalif unsurlar içinde  yaşanan, yaşanacak  sorunlara yaklaşırken  ötekileştirici sonuçlara yol açan birlik, beraberlik çağrılarının olumlu sonuçlar üreteceği kuşkuludur ve olsa olsa  yeni polemik konularının üretilmesine katkı sunacaktır.

TMMOB içinde, sol toplumsal muhalif  unsurlar/kişiler/grup/çevreler arasında hangi gerekçeyle olursa olsun  şiddet hiçbir zaman  kabul edilir olamaz ve uygulanmamalıdır. Bu nedenle  söz konusu olaylar zincirinde şiddetin öznesi olanları  sol duyuya davet ediyoruz..

Kendimizi dışında tutarak,  suçlular yaratmadan, kimseyi dışlamadan  TMMOB  örgütlülüğü içinde  farklılıkların diğerine bir şeyler kattığı  demokratik ortamı  yaratıp zenginleştirmeye çalışmanın doğru olduğuna inanıyoruz.

Olayda  sözlü ve fiziki şiddete  uğrayan meslektaşlarımıza  ve tüm İMO camiasına  geçmiş olsun  diyor, gerçekten geçmişte kalmış olmasını ve bir daha bu tür olayların yaşanmamasını  diliyoruz.

 

 

TMMOB  JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU


Spread the love