İMO Ankara Şubesi: “İMO Ankara Şube baskılara boyun eğmeyecektir”

Şubemiz olağan üye toplantısı, kendilerine Artı İvme adını veren bir grup tarafından sopalarla basılmış, toplantıda bulunan İMO Merkez ve Ankara Şube yöneticileri, şube üyeleri ve çalışanları ağır şekilde darp edilmiştir. Hazırlıklı olarak gelen grup, İMO’da üç dönem Yönetim Kurulu başkanlığı yapan, halen TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyeliğini sürdüren ve toplantının divan başkanlığını yürüten Taner Yüzgeç’i de ağır şekilde yaralamıştır.
 
Bu olay ilk değildir. İMO üyelerinden beklediği desteği hiçbir zaman bulamayan Artı İvme adlı grup İMO’nun demokratik iç huzurunu ve örgütsel işleyişini bir süredir sistemli bir şekilde provoke etmeye çalışmaktadır. İMO Ankara şube üzerinde son dönemde kurulmak istenen baskı, gerilim politikası haline getirilerek hemen her platformda çatışma atmosferi bilinçli olarak yükseltilmiştir. Bugüne kadar gerek kişiler gerekse de kurum düzeyinde, söz konusu tertibe izin verilmemesi adına büyük gayret gösterilmiş, İMO zemininde istenmeyen herhangi bir olayın yaşanmasının önüne geçilmiştir.  
 
Bu saldırı, bugüne kadar sergilenen azami gayretin haklılığını ortaya çıkardığı gibi, grubun niyetinin ne olduğunu, demokrasi taleplerinde ne kadar samimi olduklarını da ifşa etmiştir.
 
Grubun gerçekleştirdiği saldırı, ne yazık ki İMO tarihinde kara bir leke olarak yerini alacaktır. Sorun, ne yöneticilerimizin ve meslektaşlarımızın yaralanması ne de bir grubun İMO teamül ve geleneklerine aykırı tavır ve davranış içinde bulunmasıdır. Sokak kabadayılığına pabuç bırakmayacağımız, gerekli tüm tedbirleri alacağımız, tüm hukuki süreçleri işleteceğimiz açıktır.
 
Ancak dikkat çekmek istediğimiz nokta, saldırının devrimci demokrat mühendislere yönelmesi, onların şahsında bir bütün olarak İMO ve TMMOB örgütlülüğünü hedef almasıdır ki, bundan sonraki tavrımızı asıl belirleyen de bu olacaktır.
 
İMO ve TMMOB mühendis, mimar ve şehir plancılarının hak ve çıkarlarını savunan, demokrasiyi ve eşitliği ilke kabul edinen bir demokratik mesleki kitle örgütüdür.Odamız ve Birliğimiz, muhalefetini alternatif politikalar üreterek dayanaklı ve meşru hale getirmiş, her dönem siyasi iktidarların hedefi olmuş, özellikle askeri darbe dönemlerinde üye ve yöneticileri gözaltına alınıp işkenceden geçirilmiş, siyasi iktidar TMMOB örgütlülüğü zayıflatmak için her türlü yol ve yönetimi kullanmıştır.
 
Özellikle AKP iktidarı dönenimde değiştirilen yasa ve yönetmeliklerle TMMOB ve bağlı Odaları köşeye sıkıştırılmak istenmekte, örgütümüze karşı hem mesleki hem politik açıdan sistemli bir sindirme operasyonu sürdürülmektedir. Saldırının, böylesi bir döneme denk gelmiş olması üzüntü verici olduğu kadar da manidardır.
 
Demokrat mühendis, mimar ve şehir plancıları bir taraftan siyasi iktidarın açık ya da örtük saldırılarına direnirken bir taraftan da demokrasi karşıtı zorbaların bu tür saldırılarına göğüs gerecektir.
 
Bilindiği gibi Ankara’da bir süredir devrimci, demokrat kesimlere yönelik sistemli saldırılar gerçekleştirilmektedir. TMMOB’a bağlı Oda üyeleri de bu saldırıların hedefi haline getirilmiş, saldırganlara karşı gösterilen direnişin içinde yer almıştır. Ne yazık ki, Artı İvme isimli grup tam da bu direnişin cereyan ettiği saatlerde İMO’ya söz konusu baskını gerçekleştirmiş; bunun ayıbı bir yana, Kızılay’daki kitlesel basın açıklamasından dönen Oda üyemiz ve çalışanımızı sokak ortasında feci şekilde yaralamıştır.
 
İMO Ankara Şube, yıllardır şekillenen demokratik bir işleyişe sahiptir. Şubemiz zemininde her üyemiz kendi görüşlerini rahatlıkla ifade etmekte, farklı mesleki ve siyasal görüşler serbestçe seçimlere katılmakta, yetkili kurullarda temsil edilmektedir.
 
Bu olay İMO tarihinde bir ilktir ve İMO kayıtlarında elbette yerini alacaktır. Bu olayı unutmamız mümkün değildir. Unutmak demek geleneklerimizi ve kendimizi inkar etmek anlamına gelecektir ki, bizler, geçmişimize sahip çıkarak ve geleceği isteyerek örgütümüzü bugünlere taşıyabildik.
 
Bu saldırının TMMOB ve İMO’yla sınırlı olmadığı bilinmelidir. Saldırgan grup, devrimci demokrat ahlakı ve geleneği, dar grup çıkarları doğrultusunda ayaklar altına almış, yalnız İMO için değil, tüm demokrat kurum ve kuruluşlar ve tüm ilerici kesimler için telafisi mümkün olmayan bir utanç yaratmıştır.
 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak, utancı yüreğinde hisseden herkesi, her kurumu bu vahim olay karşısında duyarlı olmaya çağırıyoruz.
 
 
İMO Ankara Şube Yönetim Kurulu