Meraları yapılaşmaya açan düzenleme yeniden torba yasada

Tepkiler üzerine ertelenen ‘meraların yapılaşmaya açılması’ düzenlemesi, yeni hazırlanan torba yasa tasarısı ile yeniden gündemde. Tasarıya göre meralar, sanayi kuruluşlarınca kolayca yapılaşılacak alanlara dönüştürülüyor.

Mayıs ayında hazırlanan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nde yer alan ancak tepkiler üzerine tasarıdan çıkarılan meraların yapılaşmaya açılması maddesi, AKP’nin Meclis’e sunduğu 130 maddelik Torba Yasa’ya dahil edildi. İktidarın ekonomik politakalarıyla vergi muhafiyeti tanıdığı sanayi kuruluşları yasa sonrasında meraları da bedelsiz olarak tahrip edebilecek. Daha önce 20 yıllık ot parası karşılığında elde edilebilen meraların yapılaşmaya açılması ile tarım ve hayvancılık faaliyetleri zarar görecek.

ZEYTİNLİKLER VE KIYILAR SANAYİ TESİSLERİNE TESLİM EDİLİYOR

Meralar OSB’lerin emrinde
Torba yasanın 61’inci maddesine göre, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi siteleri, ihtiyaç duyulan mera vasıflı yerlerin tahsisinde yirmi yıllık ot bedelinden muaf tutulacak. Büyükşehir Yasası sonrası birçok ilin kırsalında bulunan meralar Büyükşehir sınırları içine alınırken, yeni yasayla birlikte bedelsiz sanayi şirketlerine verilebilmesinin önü açılmış olacak.

Kamu arazileri de yağmalanacak
Tasarıda ayrıca, sanayi sitelerinin taşınması ile ilgili kamu varlıklarının sanayicilere verilmesi de var. Tasarının 127’inci maddesinde göre şehir içinde kalmış sanayi sitelerinin taşınmasını sağlamak üzere, kalkınmada öncelikli illerde kamuya ait yerler, sanayi sitesi yapı kooperatiflerine, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine bedelsiz devredilecek. Böylece kent çeperinde kalan Hazine arazileri Organize Sanayi Bölgesine döndürülecek, kent içinde boşalan sanayi yapıları emlak değeri yüksek projelere çevrilecek.

politeknik.org.tr