Meraları imara açacak yasaya harita mühendislerinden tepki

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi meraları ilgilendiren yasayla ilgili açıklama yaptı: ‘Kamu ortak malı olan meralar amacı dışında kullanılacak ve ilerleyen süreçte özel mülkiyete ve imara açılabilecek’

TBMM’nin tatile girmeden önce tepkiler üzerine zeytinlik alanlar ve meralarla ilgili talan maddelerini geri çekmek zorunda kalan AKP, yeni torba yasayla meraları hedef alıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün “Yedi değil, on yedi kere de olsa bunu yasalaştıracağız” açıklamasında bulunduğu tasarıyla ilgili Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Ankara Şubesi açıklama yaptı. 1970 yılından 2014 yılına kadar mera alanlarında %48 oranında bir azalma olduğunu belirten harita mühendisleri, meraların amaç dışı kullanımın önünün açılmasının bu tahribatı arttırcağını vurguladı.

HKMO Ankara Şubesi’nin açıklaması şöyle:

Mera vasfı taşıyan alanlara endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, serbest bölgeler ile sanayi siteleri yapılmasının önünü açacak

Yapılan açıklamada yeni değişiklikle beraber 20 yıllık ot bedeli karşılığında meralarda cins değişikliği yapılabileceği ve bu madde ile kamu ortak malı olan meraların amacı dışında kullanılacağı ve ilerleyen süreçte özel mülkiyete ve imara açılabileceği belirtiliyor.

1970 yılından 2014 yılına kadar mera alanlarında %48 oranında bir azalma

1970 yılından 2014 yılına kadar mera alanlarında %48 oranında bir azalma söz konusu olduğunu ve son 15 yılda 866 bin hektarlık toprak tarım alanı olmaktan çıkartıldığını aktaran Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, çıkacak torba yasa ile meraların giderek azalacağının aşikar olduğunu ve yeşil alanların da betonlaşmasına sebep olacağını belirtiyor.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin meralarla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

15 Temmuz süreci sonrası yaşanan dönemlerde gerek çıkan torba yasalar gerekse KHK’lerin tamamında cemaat yapılanmalarının dışında birçok alanda ülkenin hemen her alanıyla ilgili köklü değişiklikler OHAL’in de hızlandırıcı etkisiyle gündeme gelmiştir. Bunlardan bir tanesi ise meclis gündemindeki torba yasanın içerisinde yer alan, köylünün geçim kaynağı olan meraların amaç dışı kullanımına izin verecek düzenleme.

Meralar ekili tarlalar haricinde hayvanların otlak arazisi olarak kullanılan ve kamunun ortak malı yeşil alanlardır. “Üretim Reformu” olarak isimlendirilen yasa tasarısında, mera vasfı taşıyan alanlara endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, serbest bölgeler ile sanayi siteleri yapılmasının önünü açacak düzenlemelere yer verildi. Torba yasa ile 4342 sayılı Mera Kanunu’nun içerisinde yer alan yeni değişikliğe göre “Madde 8 — Mera, yaylak ve kışlak alanları ile umuma ait çayır, otlak ve kamu orta mallarının tahsis amacı; zaruri olan hallerde ilgili müdürlüğün Bakanlık İl Müdürlüğüne talebi, Komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, talep edilen alanın tamamının veya bir kısmının tahsis amacı valilikçe değiştirilebilir. Tahsis amacı değiştirilen alanların tescilleri Hazine adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır.’’ maddesi ile beraber cins değişikliğinin önü açılmıştır. Yeni değişiklikle beraber 20 yıllık ot bedeli karşılığında meralarda cins değişikliği yapılabilmektedir. Bu madde ile kamu ortak malı olan meralar amacı dışında kullanılacak ve ilerleyen süreçte özel mülkiyete ve imara açılabilecektir.

Ülkenin dört bir tarafını betonlarla ören, söz konusu rant politikaları olduğunda doğayı talan etmekten bir saniye olsun kaçınmayanlar yeni torba yasada da meralara el atarak bu yeşil alanların da betonlaşmasına sebep olacaklar. Meralar ile ilgili yapılacak bütün değişikliklerde bu alanların kamu ortak malı olduğu, değişiklik sonrası hem doğaya hem de kamuya olan bağlılığının değiştirilmeden yine ortak kamu malı olarak hizmet vermesi gerekmektedir. 1970 yılından 2014 yılına kadar mera alanlarında %48 oranında bir azalma söz konusudur. Çıkacak torba yasa ile meraların giderek azalacağı aşikardır. Son 15 yılda 866 bin hektarlık toprak tarım alanı olmaktan çıkartıldı. Çıkartılacak bu torba yasanın amacı nedir? Tarım Bakanlığı’nı konu ile ilgili görüş ve önerilerini halka açık bir şekilde iletmeye ve bilgilendirmeye davet ediyoruz.

HKMO Ankara Şubesi olarak kamuya ait ortak malların bireylerin veya grupların çıkarları uğruna talan edilmesinin her zaman karşısında olduğumuzu ve bu konuda mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kere daha belirtiriz.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu

politeknik.org.tr