Maden Mühendisleri Odası: “İMO Yöneticilerine Yönelik Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz”

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesinin 3 Haziran 2009 tarihinde yaptığı üye toplantısı, kendilerini “Artı İvme” olarak adlandıran bir grup tarafından basılmış, sopaların kullanıldığı saldırıda TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyesi Taner YÜZGEÇ ciddi şekilde yaralanmış, İMO Merkez ve Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyelerine de fiili şiddet uygulanmıştır.

TMMOB çatısı altında birlikte olduğumuz İnşaat Mühendisleri Odası, gittikçe gericileştirilen ülkemizde kimliğini koruyarak devrimci-demokrat çizgide mücadele yürüten yol arkadaşlarımızdan olan bir meslek örgütümüzdür. Her ne gerekçe ile olursa olsun; demokratik mücadele çizgisini koruyan, toplumsal demokratik muhalefetin parçası olan kişi, kurum, kuruluş ve örgütlenmelere karşı uygulanan şiddet eylemlerini kesin bir biçimde reddediyoruz. Üstelik bu saldırıyı yapanların kendilerini aynı tarafta ifade etmeleri ve benzer dünya görüşündekilere şiddeti bir yöntem olarak uygulamaları, geçmişte hepimizin yaşadığı acıları bizlere bir kez daha hatırlatmıştır.

İnşaat Mühendisleri Odamızın yanında olduğumuzu belirtiyor, saldırıyı şiddetle kınıyor, tüm devrimci-demokrat kesimleri bu konuda açık tavır almaya davet ediyoruz.

TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU