EMO: “Veblen Sempozyumu: Kapitalizmin Krizine ve Mühendislerin Konumuna Farklı Bir Bakış”

1857-1929 tarihleri arasında yaşamış olan iktisatçı, düşünür ve eğitimci Thorstein Veblen, kapitalizmin krizinin tüm dünyayı sardığı bir dönemde İstanbul’da gerçekleştirilecek sempozyumla bugünün krizine ışık tutmaya çalışacak. Elektrik Mühendisleri Odası, Sabancı Üniversitesi ve Uluslararası Thorstein Veblen Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Veblen, Kapitalizm ve Akılcı Bir İktisadi Düzen İçin Olanaklar” Sempozyumu 6-7 Temmuz 2012 tarihlerinde İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda yapılacak. 
Veblen, Kapitalizm ve Akılcı Bir İktisadi Düzen İçin Olanaklar Sempozyumu…
KAPİTALİZMİN KRİZİNE VE MÜHENDİSLERİN KONUMUNA FARKLI BİR BAKIŞ
Norveç‘ten ABD‘ye göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve 1857-1929 tarihleri arasında yaşamış olan iktisatçı, düşünür ve eğitimci Thorstein Veblen, kapitalizmin krizinin tüm dünyayı sardığı bir dönemde İstanbul‘da gerçekleştirilecek sempozyumla bugünün krizine ışık tutmaya çalışacak. Kapitalizmin eleştirisi içerisinde mühendislere biçtiği rol ile eleştirel kuramcılar arasında mühendis örgütleri açısından farklı bir yere sahip olan Veblen‘in düşüncelerinin tartışılacağı sempozyum uluslararası katılımla gerçekleştirilecek.
Elektrik Mühendisleri Odası, Sabancı Üniversitesi ve Uluslararası Thorstein Veblen Derneği‘nin ortaklaşa düzenlediği “Veblen, Kapitalizm ve Akılcı Bir İktisadi Düzen İçin Olanaklar” Sempozyumu 6-7 Temmuz 2012 tarihlerinde İstanbul‘da Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu‘nda yapılacak.
EMO MİSEM Daimi Komisyon Başkanı Orhan Örücü, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Uluslararası Thorstein Veblen Derneği Başkanı Sidney Plotkin ve Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi‘nde Sosyoloji Profesörü olan mühendisler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Ahmet Öncü sempozyumun açılış konuşmalarını yapacak. TMMOB Yönetim Kurulu eski başkanlarından Kaya Güvenç ise “TMMOB Tarihi” başlıklı açılış bildirisini sunacak.
Hudson, Perelman ve Plotkin Türkiye‘de
İlk gün gerçekleştirilecek “Amerika‘da Kapitalizm, İktisat ve Veblen” başlıklı oturumu Prof. Dr. Ahmet Öncü yönetecek. Oturuma Missouri Üniversitesi‘nden Ekonomi Profesörü, BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Ekonomi Danışmanı Michael Hudson katılacak. İzlanda, Çin, Litvanya, ABD, Kanada ve Meksika ülkelerine ekonomik danışmanlığının yanı sıra Wall Street Finansal Analistliği de yapan Hudson, “Süper Emperyalizm: Amerikan İmparatorluğunun Ekonomik Stratejisi (1968-2003)” kitabının yazarı. Hudson sempozyumun ilk günü “Veblen‘in Kurumsalcı Rant Teorisi” sunumunu yapacak.
İlk gün konuşmacıları arasında Kaliforniya Devlet Üniversitesi Ekonomi Profesörü Michael Perelman da yer alacak. Türkiye‘de de yayımlanmakta olan Monthly Review Dergisi‘nde çok sayıda makalesi yer almış olan Perelman, piyasanın emek üzerindeki baskısının ekonomi üzerinde yarattığı tahribatı gözler önüne seren kitaplarıyla tanınıyor.
Vassar Üniversitesi‘nden Siyaset Bilimi Profesörü olan Sidney Plotkin ise “Thorstein Veblen ve İtaatsizlik Siyaseti” sunumuyla Veblen‘in görüşlerini siyasal bir çerçevede değerlendirecek.
Pakistan‘dan Wall Street‘e Uzanan Kriz Değerlendirmesi
İkinci oturum Gazi Üniversitesi‘nden Prof. Dr. Aziz Konukman‘ın yöneteceği “Kapitalizm: Veblen‘den Bugüne Değişen Ne?” başlığını taşıyor. Bu oturumda Raza Naeem, “Pakistan‘ın ‘Yeni Büyüme Çerçevesi‘: Yeni Aylak Sınıf Teorisi” sunumuyla Pakistan özelinde Veblen‘in teorik çerçevesi üzerinden gelişmekte olan ülkelerin bugünkü kriz ortamına vereceği yanıtı ve orta sınıfın konumunu sorgulayacak. Pakistan‘daki medya kuruluşlarının yanı sıra The Guardian gibi uluslararası düzeyde tanınmış bir gazete için yorumculuk yapan Naeem, Ortadoğu ve Arap Baharı üzerine çalışıyor.
Evrimci Ekonomi Derneği Başkanı Ekonomi Profesörü William Waller, oturumun diğer konuşmacısı olarak sempozyuma katılacak. Kurumsal Düşünce Derneği, Sosyal Ekonomi Derneği ve Uluslararası Feminist Ekonomi Birliği bünyesinde aktif olarak görev alan Waller “Thorstein Veblen, Ticari Girişim ve Finansal Kriz” başlıklı sunumunu yapacak. Aynı oturumda, Hindistan Merkez Bankası‘nda İleri Finansal Araştırma ve Öğrenim Merkezi Araştırma Başkanı olarak görev yapan, “Wall Street‘i Düzenlemek” adlı kitabın yazarlarından biri olan Dr. Sabri Öncü ile Rethinking Marxism (Marksizmi Yeniden Düşünmek) Dergisi‘nin Kitap Eleştrisi Bölümü Editörlüğü‘nü de yürüten ABD‘de Maryland St. Mary Üniversitesi Ekonomi Bölümü‘nden Yrd. Doç. Faruk Eray Düzenli katılacak. Öncü, “Veblen Dağarcığıyla Küresel Mali Krize Bir Bakış” bildirisi; Düzenli ise “İşçilik, Emek ve Sermaye” başlıklı bildirisiyle konuya ışık tutmaya çalışacak.
İlk gün sempozyuma Hollanda‘dan katılan Dette Glashouwer ve İclal Akçay‘ın rol aldığı “Money and Enough” adlı tiyatro oyununun sergilenmesiyle sona erecek.
Veblen‘den Günümüze Bakış
İkinci gün “Günümüz Kapitalizmine Veblen‘le Bakmak” başlıklı oturum ile başlayacak. Bu oturuma sosyal ve çevresel etki değerlendirmesi, çevre yönetimi, uluslararası ve kırsal kalkınma alanlarında 25 yıldır çalışmalar yürüten Prof. Ross Mitchel; Londra Üniversitesi Birkbeck College‘de doktora yapan Anita Oğurlu ve Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Çağla Diner katılacak.
Marmara Üniversitesi‘nden Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu‘nun yöneticiliğinde ikinci oturum, “Kapitalizmin Krizi, Toplumsal Tepkiler ve Veblen” konusuna ayrıldı. ABD‘de Hamilton College‘de çalışan ve Türkiye‘de de Bilkent ile Sabancı üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak çalışmış olan Prof. Erol Balkan “Wall Street‘i İşgal Et!” sunumuyla son dönem kapitalizme karşı yükselen direniş üzerinde duracak. Üniversite Konseyleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapan, köşe yazıları ile basın dünyasında yer alan, emek dünyasının da yakından tanıdığı Prof. Dr. İzzettin Önder “Veblen‘in ‘Devrimci Bir Altüst Oluş Tehlikesi‘ Görüşünün Günümüz Koşullarında Yorumlanması” bildirisi ile sempozyuma katkı verecek. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Bölümü‘nde Araştırma Görevlisi Dr. Gülenay Baş Dinar “Veblen‘in Analizinde Endüstriyel ve Finansal Faaliyetler Arasındaki İkilem ve Kapitalizmin İstikrarsızlığı”; Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü‘nde Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahar Araz Takay ve Sheffield Üniversitesi‘nde 2011 yılında misafir araştırmacı olarak görev yapmış olan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Derya Güler Aydın ise “Marx ve Veblen Starbucks‘da Karşılaşırsa” konulu sunumlarını yapacaklar.
Günümüzde Mühendislerin Konumu
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş‘ın yöneteceği sempozyumun son oturumunda ise akademik ve kavramsal çerçevenin üzerinden mühendislerin konumu ele alınacak. “Türkiye‘de Sınıflar, Mühendisler ve Kapitalizm” başlıklı bu oturumda, Prof. Ahmet Öncü “Türkiye‘de Anti-Kapitalist Mühendis Kimliğinin Oluşumu ve Evrimi: Veblenci Bir Yorum” bildirisini sunacak. Bağımsız Sosyal Bilimciler arasında yer alan ve mühendisler ile ilgili çalışmalar yapmış olan Siyasal Bilgiler Fakültesi‘nden Prof. A. Haşim Köse ile Faik Yücel Günaydın “Türkiye‘de Mühendislerin Sınıf Yapıları Üzerine Gözlemler” başlıklı çalışması ile ülkemizde mühendislerin ekonomik-sosyal konumlarına ışık tutacak araştırma sonuçlarını açıklayacak. Oturum kapsamında yine Prof. A. Haşim Köse, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü‘nden Yrd. Doç. Dr. Serdal Bahçe‘nin ortak bildirisi “Türkiye‘de Sınıflar” sunumu yapılacak.
Prof. Ahmet Öncü‘nün “Quo Vadis? Günümüzde Mühendislerin Sorumlulukları ve Görevleri” başlıklı konuşması ile başlayacak olan “Akılcı Bir İktisadi Düzen için Mühendisler Ne Yapabilir?” forumu ile sempozyum çalışmaları tamamlanacak.
ELEKTİRK MÜHENDİSLERİ ODASI
23 Haziran 2012