14 Ocak 2012 – ‘Veblen’den Bugüne Halkın Mühendisleri’ Paneli – İstanbul

Politeknik, 14 Ocak 2011 Cumartesi günü saat 15.00’de “Veblen’den Bugüne Halkın Mühendisleri” panelini gerçekleştirecek. Etkinliğe panelist olarak Thorstein Veblen’in Türkçe’ye  çevrilen “Mühendisler ve Fiyat Sistemi” adlı kitabının editörü akademisyen Ahmet Öncü konuk olacak.
 
Tüm emek alanlarının karşılaştığı güvencesizlik dalgası mühendis, mimar ve şehir plancılarının (MMŞP) da kıyılarını aşındırmaya başladı. Bu dalga MMŞP’lerin üretim aşamasında ve üretim şekli açısından işçi sınıfından kısmen ayrıksı duran konumunu yerle bir ediyor. MMŞP’lere kapitalizmin boşluğunda hızla aşağı düşen bir merdiveni tırmanması vaat ediliyor. Diğer taraftan Türkiye’de TMMOB’nin geçmişinden bu yana bitip tükenmeyen halkın yanında olma perspektifi bugün de devam ediyor. MMŞP’ler Van depreminin yaralarını sarmaya çalışıyor, halkın yanındalığını elden bırakmıyor.
 
Tarih boyunca sınıflar hakkında birçok yazı yazılıp birçok tahlil ortaya koyulurken, günümüzde mühendis, mimar ve şehir plancıların sınıfsal konumları hakkında ulaşılabilecek kaynaklar bir o kadar sınırlı.
 
Üretim araçlarına gittikçe yabancılaşan MMŞP’lerin mücadele yöntemlerini ve olanaklarını genişletme arayışına devam eden Politeknik “Veblen’den Bugüne Halkın Mühendisleri” panelinde, MMŞP’ler hakkında irdelenmesi gereken yeni bir kaynağın, Veblen’in “Mühendisler ve Fiyat Sistemi”nin üzerinden bugün güvencesizlik kıskacındaki MMŞP’leri konu edinecek. Panel EMO İstanbul Şubesi konferans salonunda gerçekleştirilecek. 
 
 
politeknik.org.tr