Veblen’den Bugüne Halkın Mühendisleri Söyleşisi Yapıldı

Politeknik tarafından düzenlenen “Veblen’den bugüne halkın mühendisleri” söyleşisi 14 Ocak 2012 günü EMO İstanbul Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.


Saat 15.30’da başlayan etkinlikte kolaylaştırıcı olarak Ertuğrul Bilir yer alırken, konuşmacı olarak da Veblen üzerine çalışmaları olan akademisyen Ahmet Öncü söz aldı.

Etkinlikte ilk olarak söz alan Ertuğrul Bilir, aslında bir iktisatçı olan Veblen’in yüzyıl önce mühendislerin toplumsal rolleri  açısından önemsenmesi gereken değerlendirmeler yaptığını, ancak bunların ülkemizde oldukça geç tartışılmaya başlandığını vurguladı.
Daha sonra söz alan Ahmet Öncü ise Veblen’in hayatı ve düşünceleri üzerine bir sunum yaptı. Veblen’in sadece bir iktisatçı değil aynı zamanda bir sosyolog olduğunu da vurgulayan Öncü, 1929 Ekonomik Buhranını öngörebilen nadir iktisatçılardan biri olduğunu da belirtti. Veblen ile Marx arasındaki ayrıma da değinen Öncü, Marx’ın kapitalizmi görünüşün ötesinde içerik-öz itibariyle analiz edip eleştirdiğini, Veblen’in ise kapitalizmi şekil, görünüş olarak değerlendirdiğini, gündelik gelişmelerden yola çıkarak kapitalizmin akıldışılığına ve çelişkilerine vurgu yaptığını belirtti. Veblen’in düşüncesinin anahtar kavramlarına vurgu yapan Öncü, Veblen’in kullandığı “gösterişli tüketim”, “businessman-kapitalist”, “sabotaj-verimli olmaktan vicdanen vazgeçme” gibi kavramları değerlendirdi.
Öncü ayrıca, EMO tarafından basılan Veblen’in “Mühendisler ve Fiyat Sistemi” kitabının olumlu bir katkı olduğunu, Temmuz 2012’de yine EMO tarafından düzenlenecek olan uluslararası konferansın da önemli olduğunu vurguladı.

Daha sonra söz alan Ertuğrul Bilir ise mühendislerin Veblen’in düşüncesindeki yeri üzerine bir konuşma yaptı. Söyleşi salondan gelen katkılarla son buldu. Etkinliğe 25 kişi katıldı.