Politeknik Eskişehir’de “Mühendis Kimliği ve Sorumlulukları” Paneli Gerçekleştirdi

Eskişehir’de Özdilek Kültür ve Sanat Merkezi’nde 9 Nisan Pazartesi günü  “Mühendisler ve Fiyat Sistemi”  kitabının Editörü, Sabancı Ünv. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Öncü’nün katılımıyla “Mühendislik Kimliği ve Sorumlulukları” paneli gerçekleştirildi. Panele 60 mühendislik-mimarlık öğrencisi katıldı.


Panel, Prof. Dr. Ahmet Öncü’nün Thorstein Veblen’in biyografisini özet bir şekilde aktarması ile başladı. Öncü, tarihsel süreci Veblen’in Marx’a göre farklı yorumladığını belirtti. Tarihsel sürecin kısımlarını anlattıktan sonra günümüzde halkın mühendisi kavramının ne anlama gelmesi gerektiğinden bahsetti. 

Prof. Dr. Ahmet ÖNCÜ,  insanların belirli bir amaca yönelmesi sonucunda “Yağmacılık” ve “Üretkenlik” gibi kavramların oluştuğunu bunun sonucunda ise belirli bir kısmın yaşamını üreterek sürdürmesinin yanında diğer bir kısmın yaşamlarını üretilenlere el koyarak sürdürdüğünü belirtti.

Üniversitelerde müfredatta yer alan liberal ekonomi teorisi, arz talep ilişkisi, denge fiyatı, serbest piyasa kavramlarının tanımlarını yaptı. Bu bağlamda Veblen’in arz-talep yorumu, markalaşmanın piyasaya etkisinden ve reklamcılığın aylak sınıf için öneminden bahsetti.

Mühendislerin halktan kopuk, halkın ihtiyaçlarını gözetmeden yaptıkları üretim çabaları aylak sınıfın çıkarları doğrultusunda emeğin sömürüsüne hız verecek bir davranış olduğunu belirtti. Mühendislerin topluma yön verebilmek için halkın yanında olarak, halk için mühendislik yapmaları gerektiği vurgusu yaptı. Bunun sonucunda ise halkın mühendisi kavramına değinen ÖNCÜ, mühendislerin kimliği ve sorumluluklarının temelinde bu kavramın yattığını belirtti.

Panelin son kısmında soru cevap kısmına geçildi. Bu bölümde bugünkü mühendislik eğitimi ve mühendislik mesleğinin nitelik dönüşümü üzerine bir tartışma yürütüldü. 2,5 saat süren panele 60 mühendislik-mimarlık öğrencisi katıldı. Panel 1 Mayıs çağrısı ile son buldu.

Politeknik/ Eskişehir