Kocaeli Üniversitesi’nde “Kim Bu Veblen?” Paneli Gerçekleştirildi

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesinde 4 Nisan çarşamba günü gerçekleşen panele ”Mühendisler ve Fiyat Sistemi” kitabının Editörü, Sabancı Ünv. Öğretim Üyesi Prof. Dr Ahmet Öncü ve Politeknik Üyesi Ertuğrul Bilir katıldı.

Panelin ilk kısmında söz alan Ahmet Öncü konuşmasını “Tarihsel Süreç” ve “Halkın Mühendisleri” konuları olmak üzere iki kısma ayırdığını belirterek söze başladı. Panele Thorstein Veblen’in biyografisini özet bir şekilde aktarılmasıyla devam edildi.

Tarihsel sürecin Veblen’ e göre 4 kısma ayrıldığını, Marx’ın tarihsel süreci yorumlama biçimiyle farklılıkların olduğunu belirtildi. Veblen’in, rekabetçi kapitalizmden sonraki aşama olan tekelleşmenin, kapitalizmin sonunu getireceği düşüncesine vurgu yapıldı.

İnsanların belirli bir amaca yönelmesi sonucunda “Yağmacılık” ve “Üretkenlik” gibi kavramların oluştuğu bunun sonucunda ise belirli bir kısmın yaşamını üreterek, kolektif bir şekilde paylaşarak sürdürmesinin yanında diğer bir kısmın yaşamlarının üretilenlere el koyma, emek vermeden sahip olma gibi davranışlara dayandığı belirtildi.

“Devlet”, “Ordu”, “Din” gibi kavramları kullanarak aylak sınıfın üretken sınıf üzerinde idaresinin artmaya başladığından, süreç sonucunda köle kavramının oluştuğundan bahsedildi.

Sanayici burjuva sınıfının oluşmasıyla birlikte emeğin metalaştırılması sürecinin başladığı konusu üzerinde duruldu. Paraya verilen önemin artmasıyla birlikte kredilendirme sistemine geçildiği, bu durumunda başka bir sınıfın yani bankacıları (finans) oluşturduğu belirtildi.

İktisat teorisi, arz talep ilişkisi, denge fiyatı, serbest piyasa kavramlarının tanımları yapıldı. Veblen’in arz talep yorumu, markalaşmanın piyasaya etkisinden bahsedildi.

Halkın mühendislerinin esas amacının az insan ve az doğal kaynak tüketerek sanayiyi daha verimli hala getirip büyük şirketlerin karını artırmak olmadığını esas içinde bulunduğu halka, yaşadığı doğaya sahip çıkması; insandan yana olması gerektiği vurgulandı. Mühendislerin yağmacıların değil, üreten halkın yanında olması gerektiği fikri üçüncü bir sınıfı mühendisleri oluşturduğu ve halk mühendislerinin sosyalist sanayi cumhuriyetinin kurulmasında öncü olacağı düşünceleri paylaşıldı.

Ahmet ÖNCÜ’nün konuşmasının ardından panele soru-cevap şeklinde devam edildi.

Ardından söz alan Politeknik Üyesi Ertuğrul Bilir, Politeknik’ in ne zaman ve ne amaçla kurulduğunu, yaptıkları çalışmaları aktardı. “Mühendisleri emekçi sınıflara nasıl katarız?” sorusu üzerinde durulduğunu belirtti. TMMOB’un örgütlüğü içerisinde genel kurullara, oda komisyonlarına katılarak örgütlülük sürecine dahil olmaya çalışıldığını vurguladı. 

Politeknik-genç/Kocaeli