Ankara Muhalefeti: “Üniversiteye, Öğrencilere Yönelik Saldırılara ve Demagojiye İtiraz Ediyoruz”

Bir haftadır üniversite öğrencilerine ve üniversiteye dönük bir saldırı kampanyası yürütülüyor.

 

Başbakan‘ın Dolmabahçe‘de yaptığı rektörler toplantısını protesto etmek isteyen öğrencilere uygulanan acımasız polis saldırısının ardından, SBF‘de Burhan Kuzu‘yu protesto eden öğrencileri bahane eden AKP Hükümeti; yandaş medyası, yandaş bürokratları, YÖK‘ü ve tüm kuvvetleriyle üniversiteye ve üniversite öğrencilerine yönelik bir saldırı kampanyası başlatmıştır.

Demokratik bir hak olan protestoların beğenmedikleri zamanda, zeminde ve biçimde yapılmasını hazmedememek, “demokratlık” veya “özgürlük” anlayışıyla değil ancak diktatörlük hevesiyle açıklanabilir. AKP iktidarı, öğrencilerin, işçilerin, köylülerin, kadınların, emeklilerin kısacası haklarını arayan tüm kesimlerin muhalefet eylemlerine karşı sadece saldırgan bir dil kullanmıyor, aynı zamanda saldırgan bir politika izliyor.

Üniversite öğrencilerinin, üniversite ve ülke sorunlarına duyarlılık göstermeleri, hele Mekteb-i Mülkiye‘de bu duyarlılığın gösterilmesi patolojik değil sağlıklı bir davranıştır. Unutulmamalıdır ki, bu bilimsel ahlakın olduğu kadar siyasal etiğin de bir gereğidir: yanlışa karşı çıkılmalıdır.

Öğrencilerin çoğunluğunun işçi, köylü, emekli, dar gelirli çocukları oldukları, halkımız arasından geldikleri unutulmamalıdır. Halkın sorunlarını aynı zamanda kendi sorunları olarak kabul eden öğrencilerin duyarlı davranışlarının iktidar ve yanlıları tarafından suç sayılması kabul edilemez. Daha önce katıldıkları eylemler sayılarak bu çocukların suçlu ilan edilmeye çalışılması, hukuk dışı olmanın ötesinde faşizan bir yaklaşımdır. Başbakan, bakanları, AKP yetkilileri ve yandaşlarının dedektiflik yapmalarına gerek yok. Bizler bu öğrencilerin daha önce Tekel işçilerinin eylemlerine destek verdiklerinin, işten atılan işçilerle dayanıştıklarının, Ülkemize füze kalkanı kurulmasına karşı eylem yaptıklarının, parasız eğitim, parasız sağlık eylemleri yaptıklarının, nehirlerimizin, sularımızın sermayeye peşkeş çekilmesine karşı çıktıklarının, yaz aylarında tatillerini yoksul mahallelerde çocuklara eğitim vererek geçirdiklerinin tanığıyız.

Üniversite öğrencilerinin düşünmelerine, düşündüklerini eyleme geçirmelerine tahammül edemeyenlerin, onlara hakaret edip terörist ilan edenlerin daha önce 12 Eylül darbesini yapanlar olduğunu biliyoruz. Bu anlayış ve yöntemleri bugün de uygulayanların aynı ideolojinin mensubu oldukları açık seçik ortadadır. Bu anlayışın ülkemizi nasıl bir karanlığa sürüklediğini unutmadık. Bugün de aynı manzaraları ibretle izliyoruz. Yumurta üzerine kurulmaya çalışılan terör örgütleri, yumurta alacak paranın nereden bulunduğu, yumurtaların üniversiteye nasıl sokulduğu, yumurtanın kişiye verebileceği ciddi zararlar gibi akıl dışı birçok yorumu, sıfatı Başbakan, bakan, gazeteci, köşe yazarı, sosyolog, siyaset bilimcisi olan koca koca insanlardan dinlemek bizleri sadece hayret içinde bırakmıyor, acı da veriyor.

Yumurta üzerine yürütülen bu tartışmalara katılmayacağız ancak, bu çocukların arkasında örgüt arıyorsanız, bizler de aynı örgütteniz. Üniversitede yumurtalı protestoyla karşılaşmanızı üniversite yönetiminin de içinde olduğu büyük komploların bir parçası olarak niteliyorsanız, bizler de aynı komploların parçasıyız. Öğrencilerin özgür üniversite ve parasız eğitim taleplerini yıkıcılık olarak görüyorsanız, aşağıda imzası olan bizler de bu taleplerin savunucusuyuz.

Başbakan‘a, Bakanlarına, AKP‘lilere ve yandaşlarına duyurulur; Ellerinizi çocuklarımızın ve üniversitelerimizin üzerinden çekin! AKP‘nin değil, bu çocuklar, bu üniversiteler bizimdir! 
 
TMMOB, TTB, ABF, MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ, ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ, HALKEVLERİ, TÜRK- İŞ/ PETROL İŞ ANKARA ŞB, AYDIN SANATÇI GİRİŞİMİ, EMEP, ÖDP, TKP