Akademik Meslek Örgütleri Toplandı

AKP’nin son dönemde kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerine yönelik saldırılarına karşı 7 meslek örgütü bir toplantı gerçekleştirdi.

AKP’nin meslek örgütlerine yönelik saldırılarına karşı ilk toplantılarını 27 Şubat’ta gerçekleştiren meslek örgütleri 20 Mart günü ikinci kez toplandı.

Toplantıya katılan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Eczacıları Birliği (TEB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ve Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) meslek örgütlerine yönelik saldırıları değerlendirdi.

politeknik.org.tr