Devlet Denetleme Kurulu yetkileri genişletildi, TMMOB ve DİSK’ten tepkiler var

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Devlet Denetleme Kurulu yetkileri genişletilerek meslek örgütleri, sendikalar ve derneklerle ilgili denetim Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı. TMMOB ve DİSK basın açıklaması yayımlayarak düzenlemeye tepki gösterdi.

Seçim sonrası Saray’ın saldırıları hız kesmiyor. Resmi Gazete’de 7 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. 15 Temmuz’da yayımlanan 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle (CBK) Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) yetkileri genişletilerek meslek örgütleri, sendikalar ve derneklerle ilgili denetim Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı. DİSK ve TMMOB bu hukuksuz kararnameye karşı çıkarak birer basın açıklaması yayımladı.

DİSK: Yasada olmayan bir yetkiyi DDK’ya vermek yetki gaspı ve anayasa ihlalidir

Düzenlemenin emek ve meslek örgütlerine doğrudan saldırı, işleyişlerine ve kararlarına müdahale anlamına geldiğini belirten DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “Yasayla açıkça düzenlemiş bir konuda yasada olmayan bir yetkiyi DDK’ya vermek yetki gaspıdır ve anayasa ihlalidir. Sendikalar 5 numaralı CBK ile düzenlenen Devlet Denetleme Kurulu’nun yetki alanından derhal çıkarılmalıdır” ifadelerini kullandı. Düzenlemenin Türkiye tarafından onaylanan Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesine açıkça aykırı olduğunu berliten Arzu Çerkezoğlu açıklamada “Hatırlatmak isteriz ki, sendikalar bir devlet veya cumhurbaşkanlığı bürosu değil, uluslararası sözleşmelerle ve anayasa ile bağımsızlıkları ve özerklikleri güvence altına alınmış demokratik işçi örgütleridir.” dedi.

TMMOB: Emek ve meslek örgütleri özel ve keyfi ceza hukukuna tabi edilmeye çalışılıyor

TMMOB YK Başkanı Emin Koramaz yaptığı açıklamada Anayasa değişikliği referandumunda yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanı’na bağlı olan DDK’nın, meslek örgütleri, sendikalar ve derneklerin her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapma yetkisine, idari soruşturmanın da eklendiğini ve ayrıca DDK’nin görev ve yetkilerinin kanun düzenlenmesi hükmünün Cumhurbaşkanı kararnamesiyle değiştirildiğini hatırlattı.

Koramaz, DDK’ya 5 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile getirilen “her türlü idari soruşturma” yetkisiyle kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarının özerk yerinden yönetim kuruluşu olma özelliğinin görmezden gelindiğini ve yargı alanına giren ‘görevden uzaklaştırma‘ yetkisinin de DDK’nin görev ve yetki kapsamına alındığını ifade etti. Koramaz açıklamasında “Emek ve meslek örgütleri Cumhurbaşkanı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu’na verilen yetkilerle özel ve keyfi ceza hukukuna tabi edilmeye çalışılıyor” ifadesiyle DDK’nın yetkilerinin amacına vurgu yaptı.

DDK yetkileri nasıl genişliyor?

Doğrudan cumhurbaşkanına bağlanan ve yetkileri genişletilen DDK, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı ve ilgili kuruluşları, meslek örgütlerini, işçi ve işveren örgütlerini, dernekleri ve vakıfları denetleyebilecek, idari soruşturma açabilecek.

Denetleyeceği kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi (gizli veya açık) hiçbir sınırlama olmaksızın isteyebilecek. Denetlenen kuruluş bu bilgi ve belgeleri istenen yere getirmekle yükümlü olacak.

DDK tarafından denetlenecek ve sendikalar ile meslek örgütlerinin seçilmiş yöneticileri görevlerinden uzaklaştırılabilecek.

Denetleme sırasında denetlemeyi yürüten DDK, grup başkanına her kademe ve rütbedeki görevli için görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabilecek ve görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasını yetkili makamlardan isteyebilecek.

politeknik.org.tr