Boğaziçi’ne imar affı yasa teklifine meslek odalarından tepki

Meslek odaları, İstanbul Boğaziçi öngörünüm bölgesi ve sahil şeridinin imar affı düzenlemesi kapsamına alınmasını sağlayacak kanun teklifine tepki gösterdi: ‘Kıyının talanına yasal güvence sağlanıyor’

24 Haziran seçimleri öncesi seçim yatırımı olarak çıkarılan ve kentlerde işlenen organize imar suçlarına yapı kayıt belgesi hakkı tanıyan ‘İmar Affı’ genişletiliyor. AKP iktidarı, Boğaziçi öngörünüm bölgesi ve sahil şeridinin imar affı düzenlemesi kapsamına alınmasını sağlayacak kanun teklifini TBMM’ye sundu. Meslek odaları, İstanbul Boğaziçi’ne zarar veren yapıların af kapsamına alınmasına tepki gösterdi. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO), Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi düzenlemenin yaratacağı tahribatı yaptıkları basın açıklamalarıyla dile getirdi.

Kamu yararı yok talana teşvik var

HKMO, orman, mera, kıyı, kent toprakları gibi bütün kamusal alanların işgalinin ve talanının önünü açan imar affının, çarpık ve düzensiz kentleşmeyi kalıcı hale getirdiğini, imar yasasına uymayanların ödüllendirildiğini, yıllarda yasayla korunmaya çalışılan Boğaziçi’nin af kapsamına alınarak ‘ödül’ kapsamının genişletildiğini belirtti.

HKMO açıklamasında ‘Boğaziçi Kanunu‘nun çıkarıldığı tarih olan 1983’ten bu yana tarihi, kültürel ve doğal alanlara olan bakış açısı değişmiş; kamu yararını ön planda tutma gayesi yerini rant odaklı girişimlere bırakmıştır. Her ne şartta ve amaçta olursa olsun, bu düzenlemenin kamu yararı gözetmediği ve aksine kamu yararını zedeleyeceği, dünya mirası olan İstanbul kentinin kültür, tabiat varlıklarının ve çevre değerlerinin ranta kurban edilmesi İstanbul ile birlikte ülkemizin dünyadaki kültür turizmindeki yerini inanılmaz derecede yıkıma uğratacağı da açıktır.’ ifadelerini kullandı.

‘Doğal, tarihi ve kültürel varlıkları yok ediş’

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, “yurttaşların mağduriyeti” gerekçe gösterilerek imar affı sınırlarının genişletilmek istendiğini, 2960 sayılı Boğaziçi Yasası ile korunan özellikle de Boğaziçi öngörünüm bölgesi sınırları içerisindeki bina ve tesisler dahil olmak üzere, bütün kaçak yapıların yasal hale getirilme amacı taşındığını belirtti.

Mimarlar ‘Bütün uyarılarımıza rağmen, “imar affı” yürürlükten kaldırılmayarak uygulanmaya başlandığı gibi, af kapsamı, yapılan itiraz ve uyarıları hiçbir şekilde dikkate almadan çıkartılan yeni tebliğlerle daha da genişletilmeye çalışılmaktadır. Sonuç olarak imar affının ulusal ve uluslararası yasa ve sözleşmelerle koruma altına alınmış bütün doğal, tarihi ve kültürel varlıklarımızı çok büyük bir yok oluş sürecine mahkûm edeceği açık olarak ortaya çıkmıştır.’ dedi.

40 bin dönümlük alan kapsam içine alınıyor

Şehir Plancıları Odası ise İstanbul Boğaziçi bölgesinde 40 bin dönüm alanı imar affı kapsamına alan düzenlemenin kapsamının yeni teklif ile tüm Boğaziçi Alanı’na getirildiğini belirtti. Plancılar açıklamada ‘ Söz konusu teklif ile Boğaziçi bölgesindeki tüm kaçak yapılar ‘Yapı Kayıt Belgesi’ alamasalar da, bu yapıların yıkım kararları ve para cezaları iptal edilecek, yıkılması gereken eklentileri ve kaçak kısımları tamamen meşrulaştırılacaktır’ ifadelerini kullandı.

politeknik.org.tr