Ulaştırma Bakanlığı’ndan Çorlu raporu: Katliamın sorumlusu yok

Ulaştırma Bakanlığı Çorlu tren katliamıyla ilgili rapor yayımladı. 25 kişinin yaşamını yitirdiği katliamı ‘inceleyen’ Ulaştırma Bakanlığı raporunda, bakım ve denetim faaliyetlerindeki eksiklere katliam olmamışçasına değindi, sorumluluk almadı, TCDD’ye öneriler verdi, halkla dalga geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ Balabanlı-Çorlu istasyonları arasında 162. Km’de meydana gelen ve 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 268 kişinin yaralandığı tren katliamıyla ilgili ’inceleme’ raporu yayımladı.

Ulaştırma Bakanlığı inceleme raporuna ”Bu kaza incelemesi adli veya idari soruşturma niteliğinde olmadığı gibi, amacı suçu ve suçluyu tespit etmek veya sorumluluk paylaştırmak değildir” ifadeleriyle başlayarak kendi sorumluluğunu gizleyeceğini raporun en başından ilan etti.

Ulaştırma Bakanlığı Çorlu’da katliam yaşanmamış ve 25 kişi yaşamını yitirmemiş gibi hazırladığı raporun amacı olarak ”Demiryolu kaza ve olaylarının meydana gelmesine neden olan gerçek sebeplere ulaşmak suretiyle demiryollarında can, mal ve çevre emniyetine yönelik mevzuat ve uygulamaların geliştirilmesine ve ileride olabilecek benzer kaza ve olayların önlenmesine katkı sağlayacak tavsiyelerde bulunmaktır” ifadelerini kullandı. Görevi ulaşım sisteminin, ulaştırma araçlarının sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamak olan Ulaştırma Bakanlığı katliama neden olan eksiklikler konusunda TCDD’ye ‘tavsiyeler’ verdi, halkla dalga geçti.

Katliam var, teknik eksikliklerde itiraf var, sorumlu yok

Bakanlık raporda ‘’TCDD Hat Bakım El Kitabında ve 105 nolu genel emirde esasları belirtilen aşırı yağış sonrası yolda yapılacak işlemlerin lokal, beklenmedik, sicilli olmayan hat kesimlerdeki durumları karşılamaya yetmediği ortaya çıkmıştır. Yolu kontrol etmekle sorumlu personelin 40-50 km ötede meydana gelen yağışı konvansiyonel usullerle takibi yetersiz kalmaktadır. Demiryolu hatlarındaki köprü, menfez, yarma, tünel gibi sanat yapılarının modern algılama sistemleri ile takibi zaruret haline gelmektedir’’ ifadeleriyle denetim ve bakım faaliyetlerinin yetersizliğini itiraf etti.

Ulaştırma Bakanlığı raporda tren hatlarında denetim ve bakım faaliyetleriyle ilgili güncel metotların yetersiz kaldığını, modern algılama sistemlerinin gerekliliğini vurguladı, Mayıs 2018’de yapılan denetimlerde tespit edilen balast tutucu yapılması uyarısının dikkate alınmadığını belirtti, topu TCDD’ye attı.

TCDD, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı ve Bakanlık TCDD’nin ulaşım sistemi konusunda yürüttüğü faaliyetlerin niteliğinden sorumlu. Bu nedenle raporda eksikliği belirtilen denetim, bakım faaliyetlerinin ve modern algılama sisteminin hayata geçirilmesi konusunda TCDD ile birlikte Ulaştırma Bakanlığı üst sorumludur.

Raporla sorumluluğunu gizlemeye çalışsa da Ulaştırma Bakanlığı’nın görevi tavsiye vermek değil, güvenli bir ulaşım sistemini inşa etmektir.

Ulaştırma Bakanlığı’nın Çorlu Raporu için tıklayınız

politeknik.org.tr