Beşiktaş Orhaniye Kışlası arazisi talan ediliyor

İstanbul’da kent içinde kalan askeri alanlar inşaat projeleriyle tahrip edilmeye devam ediyor. Orhaniye Kışlası’nda hafriyat çalışmaları başladı.

Beşiktaş Mecidiye Mahallesi’nde yer alan Orhaniye Kışlası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılmış, planlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi itiraz etmişti.

Bakanlık arazinin 13 bin 452 metrekaresini konut alanı, tescilli kültür varlığı olan silahhanenin bulunduğu bin 483 metrekarelik alanı sosyal kültürel tesis alanı belirlemişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi inşaat oranının ve bina yüksekliklerinin çevre yapılaşma koşullarına göre çok yüksek olduğunu, imarın bölgeye ek nüfus ve trafik yükü getireceğini belirterek itiraz etmiş ve planlara dava açmıştı. Hukuki süreç tamamlanmadan kışla arazisi tahrip edilmeye başlandı.

Hafriyat çalışmaları yapılıyor

Kamusal alanın tahrip edilmesine karşı çıkan bölge sakinleri Politeknik’e ulaşarak inşaat çalışmalarının başladığını aktardı. Kışlanın Palanga Caddesi üstünde bulunan duvarları yıkılarak iş makinelerinin girebileceği genişlikte ikinci bir kapı açıldı ve hafriyat çalışmaları başlatıldı.

Askeri araziler yağmalanıyor

Kent içinde doğal yapıya sahip askeri alanlar korunarak İstanbulluların aktif kullandığı alanlar olabilecekken Bakanlık arazileri inşaat şirketlerine dağıtıyor. Beşiktaş’ta, Maltepe’de, Çekmeköy’de, Sarıyerde, Esenler’de onlarca askeri arazi lüks inşaat projeleri için yandaş şirketlere devredildi. Kamusal alanlar üzerinden servet devri yapıldı.

Bakanlığın adrese teslim yaptığı imar ayrıcalıkları kamusal alanları, doğal yeşil alanları yok etmekle kalmıyor, kent merkezindeki yapı yoğunluğunu, trafik yükünü de arttırmış oluyor. Sonuçlarını kentliler hep birlikte yaşıyor.

politeknik.org.tr