Toprak Mülkiyeti Sempozyumu Yapıldı

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu 17-18 Aralık tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Sempozyumda; toprak mülkiyeti sorunları tartışılırken, kentsel dönüşüme karşı verilen barınma hakkı mücadeleleri temsilcileri de konuştu.

Ankara’da ODTÜ Mezunları Derneği 100 Yıl Vişnelik Sosyal Tesisleri’nde yapılan Toprak Mülkiyeti Sempozyumu iki gün sürdü. Üniversite, meslek odaları, sendika ve derneklerden oluşan toplam 17 kuruluşun ortak etkinliği olan ve aynı zamanda toprakta mülkiyet sorununu işleyen ilk büyük ulusal sempozyum olan Toprak Mülkiyeti Sempozyumu’nun açılış bildirisi Muzaffer İlhan Erdost tarafından okundu. Toplantıya 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı.
İki gün süren çalışmalarda 15 ayrı oturumda 73’ü sözlü ve 27’si yazılı olmak üzere 100 bildiri sunulmuş, çalışmalar akademi, bürokrasi ve siyaset dünyasındaki birikimin paylaşımını sağlayan geniş bir platformda yapıldı. Sempozyum, Türkiye’de toprak sorununun boyutlarına, özelliklerine geleceğe dönük eğilimlerine dair somut sonuçlara ulaştı.

Sempozymun ilk gününde, toprak mülkiyeti sorunu çerçevesinde kırsal toprak mülkiyeti, kentsel toprak mülkiyeti, ulusötesi sermayenin mülkiyet anlayışı ve doğal varlıkların mülkiyeti, kapsamlı şekilde tartışılırken ikinci gününde de kentsl dönüşüm ve kent yoksullarının verdikleri barınma hakkı mücadeleleri temsilcileri söz aldı.

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu; Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Birleşik Taşımacılık Sendikası, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Gazi Üniversitesi Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ Mezunlar Derneği, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Tüketici Hakları Derneği, Türk Hukuk Kurumu, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği, Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği tarafından düzenlendi.

Sonuç metni için tıklayınız…

kaynak: Sendika.Org