TMMOB Genel Kurulu toplanıyor

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu çoğunluksuz olarak 29-30-31 Mayıs günleri saat 09:00’da Karayolları Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda toplanacak. Yoğun bir gündemle toplanacak olan Genel Kurul’da konuklar, ilk gün konuşacaklar.

Seçimler ise 1 Haziran günü 09:00-17:00 saatleri arasında Mimar Kemal İlköğretim Okulu’nda yapılacak.

Gündem:
1. Açılış ve Divan Seçimleri,
2. Saygı Duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonu Seçimi,
3. Gündemin Karara Bağlanması
4. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açış Konuşması,
5. Konukların Konuşmaları,
6. Komisyonların Seçimi,
– Yönetmeliklerle ilgili komisyonlar
– Mali İşler ve Bütçe Komisyonu
– Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu
7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Çalışma Raporlarının
Okunması, Görüşülmesi,
8. 39. Dönem Yönetim Kurulu’nun Aklanması,
9.Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
10.Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Adaylarının
Açıklanması,
11.Dilek ve Öneriler
12.Seçimler

politeknik.org.tr