Şehir Plancıları Odası’ndan TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun uyarı cezasına kınama
Spread the love

TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO), kadın kurultayında üyeleri hedef gösterildiği için açıklama yapan ŞPO Ankara Şubesi 8. Dönem Yönetim Kurulu üyelerine TMMOB Onur Kurulu’nun verdiği uyarı cezasını kınadı: ‘Özgürlük ve eşitlik mücadelesi yürüten kadınlara dönük tehdit edici bir anlam taşımaktadır’

2015 yılında düzenlenen TMMOB 4. Kadın Kurultayı’nda, kadınların protestoları sonrası TMMOB Yürütme Kurulu, protestoları karalayan, kurultaya katılarak eleştirilerini sunan kadınların isimlerini verdiği bir açıklama yayımlamıştı. ŞPO Ankara Şubesi 8. Dönem Yönetim Kurulu, TMMOB örgütlülüğü çerçevesinde kurultaya katılarak eleştirilerini sunan kadınların hedef alındığı TMMOB Yürütme Kurulu açıklamasını kınamıştı.

TMMOB Yüksek Onur Kurulu, 23.02.2019 tarihli kararı ile ŞPO Ankara Şube 8. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri Gencay Serter, Deniz Kimyon, Emre Sevim, Duygu Cihanger, Filiz Hekimoğlu, Hakan Ünlü hakkında yapılan kınama açıklamasıyla ilgili uyarı cezası verdi.

ŞPO: Kurulun vakarına yakışmayan, siyasi saikle verilmiş, erkek egemen ve rövanşist bir karar

ŞPO, TMMOB Yüksek Onur Kurulu uyarı cezası hakkında yaptığı açıklamada, hakikati ifade etmenin ve sergilenen yanlış pratikleri eleştirmenin TMMOB örgütlülüğüne dair bir sorumluluk olduğunu, verilen cezanın, tasfiye amaçlı ve eleştirel düşünceye sahip tüm TMMOB örgütlülüğüne, özgürlük ve eşitlik mücadelesi yürüten kadınlara dönük tehdit edici bir anlam taşıdığını belirtti.

ŞPO şu ifadeleri kullandı:

TMMOB Yüksek Onur Kurulu`nun bu kararını kınadığımızı; TMMOB Yüksek Onur Kurulu`nun örgütlüğümüz açısından en saygın kurul olması gerekirken ve bu bağlamda görev ve sorumlulukları tanımlanmasına rağmen; alınan söz konusu kararın kurulun vakarına yakışmayan, siyasi saikle, erkek egemen ve rövanşist biçimde alındığını açıkça ifade etmek isteriz.

ŞPO: Oda onur kurulu kararlarımız hiçe sayıldı

Konuyla ilgili dönemin TMMOB Başkanı’nın şikayeti üzerine şube yönetim kurulu hakkında soruşturma sürecinin işletildiğini belirten ŞPO, TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun süreç içerisinde üç defa Oda Onur Kurulu kararlarını hiçe saydığını belirtti.

ŞPO açıklamasında şunları söyledi:

Oda Onur Kurullarının kararlarının, yapılan açıklamanın demokratik bir hak olan ifade ve eleştiri özgürlüğü kapsamında olduğu ve farklı görüş ve değerlendirmelerin toplum önünde açıkça yapılmasının, bu örgütlerin güçlü demokratik yapı ve geleneklerinin bir göstergesi olduğunu belirtmiş, meslektaşlarımızın herhangi bir şekilde cezalandırılmasına yer olmadığına karar vermiştir. TMMOB Yüksek Onur Kurulu süreç içerisinde üç defa Odamız Onur Kurulu kararlarını hiçe sayarak, bozulmasına ve gelinen son aşamada meslektaşlarımızın yazılı olarak uyarılmasına hükmetmiştir.

Protesto edilenler soruşturmada karar vericiler arasında

Şehir Plancıları Odası, protesto hakkını kullandığı için hedef gösterilen kadın üyelere sahip çıkmanın aynı zamanda TMMOB`nin tarihsel birikimle oluşan değerlerini korumak anlamına geldiğini belirtti. 2015 yılında Kadın Kurultayı’nda protesto edilenler arasında bulunan İMO ve HKMO temsilcilerinin, şimdi TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyeleri olarak soruşturma kararında imzacı olmalarının nesnel karar alma ilkesinden uzak olduğunu belirtti.

ŞPO’nun şunları söyledi:

Cezayı hükmeden Yüksek Onur Kurulu üyelerinden ikisinin (İMO ve HKMO`yu temsilen), aynı zamanda soruşturmaya konu dönemin TMMOB Yürütme Kurulunun üyeleri olması, dolayısıyla söz konusu açıklamayı icra edenler arasında olmaları, açıkça Yüksek Onur Kurulu`nun nesnellikten uzak, öznel biçimde karar ürettiğini göstermektedir. Bu durum, örgütümüzün en saygın yapısına dair güvenin sarsılmasına neden olmuştur.

TMMOB 4. Kadın Kurultayı’ndaki protesto

‘Baskıcı, otoriter ve cinsiyetçi tutum nereden gelirse gelsin karşı duracağız’

Şehir Plancıları odası, uyarı cezasına karşı yargı yoluna başvuracaklarını, soruşturmaya konu kadın üyeleri hedef alan açıklama hakkında yapılan kına açıklamasını da sahiplenmeye devam edeceklerini belirtti. Şehir plancıları, ülke şartlarında belirginleşen otoriterlik, temel değerlerin aşındırılması gibi yakıcı durumlara benzer bir tavrın nüvelerini TMMOB`nin en üst disiplin organı olan Yüksek Onur Kurulu`nda görmenin, TMMOB örgütlülüğüne değer veren veya parçası olan her kesim ve kurum için rahatsız edici olduğunu vurguladı.

ŞPO açıklamasında şunları söyledi:

Otoriterliğin söz konusu olduğu ortamlarda etik, ahlak ve hukuk gibi değerlerin ikinci plana itilmesi olağan ve ülke siyaseti içerisinde de karşılaştığımız yakıcı bir durumdur. Üst birliğimiz olan TMMOB`nin en üst disiplin organı olan Yüksek Onur Kurulu`nda benzer bir tavrın nüvelerini görmek, TMMOB örgütlülüğüne değer veren veya parçası olan her kesim ve kurum açısından rahatsız edicidir. TMMOB, kurullarında görev alan kişilerden ibaret değildir. Kişilerin tavırlarını, davranışlarını ve söylemlerini eleştirmek, bir parçası olduğumuz TMMOB`yi yıpratmak anlamına gelmemelidir. Aksine Birliğimizin Kurullarında görev alanların, görev aldıkları mevkileri söylem ve eylemleriyle yıpratma ve itibarsız hale getirmelerinin önüne geçmek, örgütü sahiplenme bilincinin gereğidir.

Her türlü olumsuzluğa rağmen baskıcı, otoriter ve cinsiyetçi tutum nereden gelirse gelsin karşı duracağımızı, bunu yaratan zihniyeti temsil eden kişilere karşı her türlü platformda mücadele edeceğimizi ve TMMOB`nin tarihsel birikimle oluşan değerlerini korumak için çalışmaya devam edeceğimizi bildiririz.
Şehir Plancıları Odası`nın Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak, ceza kararlarının iptali talebiyle yargı yoluna başvuracak meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu ve cezaya konu edilen Basın Açıklamasını sahiplendiğimizi bir kez daha kararlıklıkla belirtmek isteriz.

ŞPO’nun açıklamasının tam metni için tıklayınız

politeknik.org.tr


Spread the love