Politeknik-Genç Buluşmaları İzmir, Trabzon ve Ankara’da Devam Etti

Politeknik-Genç tarafından düzenlenen “Mühendislik ve Mimarlık Öğrencileri Tartışıyor” buluşmaları 10-11 Nisan’da İzmir, Ankara ve Trabzon’da yapılan toplantılarla devam etti.

Mühendislik ve mimarlık öğrencilerinin üniversite öğrenimi sırasında karşılaştıkları ve mezun olduktan sonra karşılaşacakları sorunların ele alındığı toplantılar 10 Nisan günü İzmir’de, 11 Nisan’da ise Ankara ve İstanbul’da düzenlendi. Toplantılarda dikkat çeken noktalar şunlar oldu:

– İzmir toplantısı görüşülen oda şubelerinin program sıkışıklığı ya da tartışılacak konular arasında “yetkin mühendisliğin” bulunmasını gerekçe göstererek yer vermemesinden ötürü Eğitim-Sen 1 No’lu Şube’de yapılabildi.

– Ertesi hafta mühendislik ve mimarlık bölümlerinin sınavlarının olması İzmir toplantısına katılımın sınırlı olmasına yol açtı.

– Trabzon’da toplantı 8 farklı odadan 27 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

– Bazı oda şubelerinin öğrenci çalışmasına yeterli katkıyı sunmamasının yapılacak çalışmaların önüne geçme noktasında etkili olduğu vurgulandı.

– Her üç toplantı da öğrencilerin geleceksizlik kaygısı ön plana çıktı. İşsizlik ve düşük ücretlere çalıştırılma mühendislik ve mimarlık öğrencilerinin temel kaygıları arasında olduğu görüldü.
– Gelecek kaygısı ile kariyerci ve bireyci bir anlayışa yönelen öğrencilerin sayısının oldukça fazla olduğu, hatta bazı oda öğrenci komisyonlarının bu doğrultuda

etkinler düzenlemeye başladığı, bunu tersine çevirmek gerektiğinin üzerinde önemle duruldu.

– Yetkin mühendislik ve benzeri, mühendislik öğrencilerinin mezun olduktan sonra şimdikinden daha zor şartlarda çalışmasına yol açacak ve üniversite eğitiminin niteliksizliğine karşı mücadele etmek yerine bunu baştan kabul edecek uygulamaların karşısında mücadele edilmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.

– Mühendislik ve mimarlık öğrencilerinin 3. Köprü, HES projeleri, seller ve depremler gibi toplumsal ve çevresel yıkımlar gerçekleştiren konularda taraf olunmasının önemine değinildi.

“Mühendislik ve Mimarlık Öğrencileri Tartışıyor” buluşmaları 13 Nisan’da Eskişehir, 16 Nisan’da Kocaeli, 17 Nisan’da Bolu, 18 Nisan’da Bursa, 22 Nisan’da Mersin’de yapılacak toplantılarla devam edecek.

Eskişehir’da yapılacak toplantı 13 Nisan Salı günü, Saat 19:00’da Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi’nde gerçekleştirilecek.

politeknik.org.tr