Politeknik-Genç 7. Kolektif Yaz Kampı’nda buluştu

Türkiye’nin dört bir yanından 7. Kolektif Yaz Kampı’na gelen mühendislik-mimarlık öğrencilerinin katılımıyla politeknik-genç atölyesi gerçekleşti. Atölyede, sermayenin üniversitelere girmesiyle dönüşüme uğrayan mühendislik eğitimi ve güvencesizlik hakkında tartışmalara değinildi. Mühendislik-mimarlık öğrencileri halkın mühendisliği çerçevesinde yaptıkları çalışmalar üzerine sohbet etti.
 
Atölye mühendislik eğitiminin dönüşümü  üzerine konuşmalarla başladı. İstanbul’dan gelen öğrenciler İTÜ’deki “Yetkin Mühendislik” uygulamasını anlatırken, Kocaeli Üniversitesi’nden gelen üniversiteliler geçtiğimiz dönem büyük eylemliliklere neden olan“Bologna Süreci”nden bahsetti. Daha sonra Uludağ Üniversitesi öğrencileri “Teknoloji Fakülteleri” üzerine yaptığı çalışmaları aktardı. 
 
Atölye, kariyerciliğin pompalandığı kariyer günlerine karşı birçok üniversitede örgütlenen “Mühendislik Günleri” örnekleri anlatılarak devam etti. İlk bölümün sonunda; üniversite-sanayi işbirliği adı altında piyasalaştırılan üniversiteler tartışıldı. Bologna süreci, yetkin mühendislik, teknoloji fakülteleri gibi uygulamalarla niteliksizleştirilen mühendislik eğitimi ve kontenjanları arttırılan mühendislik-mimarlık fakültelerinden “vasıfsız” mühendisler yetiştiği dile getirildi. Mühendisleri bekleyen güvencesiz çalışma koşulları tartışıldı.
 
İkinci bölüm, Politeknik’in halkın mühendisliği üzerine yaptığı pratiklerin aktarılmasıyla devam etti. KTÜ’de “HES’lerin mühendisi olmayacağız” diyen politeknik üyelerinin, Fındıklı’da HES’lere karşı mücadele yürüten köylülerle buluşmaları konuşuldu. Ankara’da “Kentsel dönüşümün plancısı olmayacağız” diyen Politeknikçiler, “rantsal dönüşüm” mağduru Dikmen Vadisi halkının yanında durarak Dikmen’de her yıl düzenlenen FestiVadi için yapılmaya başlanan amfi deneyimini paylaştı. Van depreminden sonra yıkımın yaşandığı alana giden Politeknik üyelerinin gösterdikleri dayanışma örneği üzerine sohbet edildi.
 
Atölye önümüzdeki döneme dair yapılacak hazırlıkların tartışılacağı toplantıya yapılan çağrıyla sonlandırıldı.
 
Politeknik-Genç