Odalardan Ortak “Hayır” Açıklaması
Spread the love

TMMOB yönetim kurulunun, son olağan genel kurul iradesine de yansıyan, Anayasa referandumunda “Hayır”ı örgütlemek üzere birimlere gönderdiği çağrı
metninin ardından çeşitli Oda ve İKK’lar referandum ile ilgili “Hayır” çağrısının bulunduğu açıklamalar gerçekleştirdi.

Referandumun, siyasal gündemde ağırlığını günden güne daha fazla hissettirdiği bu günlerde; TMMOB’e bağlı Odalar bugün (23.08.2010) 12 Eylül Anayasası’na da, AKP’nin Anayasası’na da “Hayır” başlıklı ortak bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

12 EYLÜL ANAYASASI‘NA DA, AKP‘NİN ANAYASASI‘NA DA “HAYIR”

Türkiye 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Darbesi sonrası emperyalizmin istemleri

doğrultusundaki ekonomik-sosyal politikalar ile yukarıdan aşağıya yeniden

yapılandırılmaktadır. AKP de, 12 Eylül Darbesi‘nin yarattığı ekonomik,

sosyal, siyasi yapının bir ürünüdür, 12 Eylül‘ün uzantısıdır.

AKP‘nin bugün “değişim” dediği “yeniden yapılanmanın” miladı 12 Eylül

Darbesi‘dir. Özünde 24 Ocak Kararları‘nda ifade edilen piyasacılıkla, gerici

akımların güçlendirilmesi olan bu değişimin, gelinen noktada AKP iktidarı ile

temsil edilen piyasacı ve gerici diktatörlüğe doğru geliştiği açıktır.

AKP iktidarı, hazırladığı anayasa değişikliği paketi ile 12 Eylül‘ün

yarattığı kurumları ele geçirme ve tekelci iktidarını pekiştirerek uzatma

gayreti içindedir. AKP‘nin öngördüğü değişiklikler, 12 Eylül ile Türkiye‘ye

dayatılan yeni liberal politikalar zemininde yürütülen bir yargı-yürütme

operasyonudur.

Türkiye‘nin 12 Eylül ile gerçekten hesaplaşan; parasız eğitim, sağlık,

güvenceli çalışma ve insanca yaşama hakkını, her türlü kültür ve kimliğin

özgürce ifade edilmesini, bir arada yaşamı güvence altına alan yeni bir

anayasaya gereksinimi olduğu herkes tarafından malumdur. Ancak, kimse bize 12

Eylül Anayasası ile hesaplaşmanın yolu olarak onun devamından başka bir şey

olmayan AKP Anayasası‘na “evet” demeyi göstermesin.

Biz, 12 Eylül düzeni ile gerçekten hesaplaşmayan hiçbir anayasa değişikliği

ile uzlaşmayacağız.

Bizlerin istediği;

Katılımcı, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, sosyal, laik olan,

Demokratik hak ve özgürlüklerin eksiksiz olarak tanımlandığı,

Her türlü kültür ve kimliğin özgürce ifadesini ve bir arada kardeşçe yaşamı

güvence altına alan,

Yasama, yargı, yürütme ayrılığının demokratik bir çerçevede sağlandığı,

Siyasetin tüm toplumsal dinamikleri kapsamasının önündeki seçim barajlarının

kaldırıldığı,

Emperyalizmden her türlü ekonomik, siyasal bağımsızlık ile planlama,

sanayileşme, kalkınma, istihdam ve sosyal refahı bütünlüklü halde içeren,

Emekçilere grev ve toplu sözleşme hakkını verecek, güvenceli çalışmayı

sağlayacak,

Parasız eğitim,  sağlık ve barınmayı kapsayan gerçek bir sosyal hukuk

devletini öngörecek

bir anayasadır.

 

12 Eylül Anayasası‘na da, 12 Eylül‘ün ürünü AKP‘nin Anayasası‘na da HAYIR!

 

Murat Taşdemir
Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı           

Cengiz Göltaş
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              

Abdullah Zararsız
Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı                 

Feramuz Aşkın
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı    

R. Petek Ataman
Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              

Ali Fahri Özten
Harita Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              

Levent Tümer
İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı                      

Hamdi Serdar Harp
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı                 

Dündar Çağlan
Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              

Mehmet Besleme
Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              

Mehmet Torun
Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              

Ali Ekber Çakar
Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı                         

Cemalettin Küçük
Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı                  

Mehmet Kul
Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              

Oğuz Yılmaz
Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı                      

Necati Uyar
Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı              

Melike Anıl Yüksel
Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              

Gökhan Günaydın
Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı

 

politeknik.org.tr


Spread the love