Mücella Yapıcı: ‘Projenin altındaki ve üstündeki insanları riske atıyorlar’
Spread the love

Başakşehir’de süren park direnişine desteğe gelen Mücella Yapıcı ile sohbet ettik. Yapıcı, projenin hem altında hem de üstünde bulunan herkesi tehdit ettiğini belirtti

Başakşehir Belediyesi’nin park alanına yapmak istediği İmam Hatip projesine karşı nöbet 3. gününde devam ediyor. 29 Mart’ta tüm İstanbul’u dayanışmaya çağıran Başakşehir Göçmen Konutları sakinlerinin yanına bugün (27 Mart) İstanbul Kent Savunması ve TMMOB Mimarlar Odası’ndan Mücella Yapıcı desteğe gitti.

Alan hakkında bilgi veren Yapıcı binlerce öğrenciyi alması beklenen projenin hem öğrenciler hem de bölge halkı için tehlikeli olduğunu ifade etti. Okul olarak planlanan alanın metro güzergahından geçtiğini ve metro yapıldığı sıralarda dahi bölgenin risk altında olduğunu hatırlatan Yapıcı, arazinin üzerine herhangi bir yapının yapılamayacağının altını çizdi.

Mücella Yapıcı Sendika.Org muhabirine verdiği demeçte şu noktalara değindi:

Alelacele arazi devri
“Belediye, Hazine ve Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ait olan ve şu anda eğitim tesisi olarak projelendirilen alan ihalenin başlamasıyla 25 yıllığına MEB’e tahsis edildi. Projenin tam devrinin gerçekleşmemesi ve 25 yıllığına devredilmesi bize bu projenin alelacele Encümen’den geçirildiğinin göstergesidir. Çünkü Encümen’in 25 yıllığına tahsis yetkisi vardır.”

Ticaret odası mı meslek odası mı?
“Kapsamlı bir eğitim tesisi olarak planlanan bu proje İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) hazırlattığı ve içerisinde Sirkeci Garı ve Meydanı gibi projelerin de bulunduğu 8 projeden sadece biri. Son dönemde belediyelerle işbirliği yaparak ihaleler ve yarışmalar düzenleyen İTO’nun bir meslek odası gibi davranarak imar projelerine girmesi ise dikkat çekici. Üstelik bunu bu konuda uzman meslek odaları atlayarak adeta Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı bir oda gibi davranması da düşündürücü.”

Rant için hayatları riske atıyorlar
“Proje sahası tek bir parsel gibi gösterilse de aslında 4 ayrı parselden oluşuyor. Yakının da bulunan bir okul, site içi geçiş, dolgu alanı ve park alanını kapsayan projenin altından da metro geçiyor. 1440 öğrenci kapasiteli bir kız imam hatip anadolu lisesi olması planlanan okulun yapılması durumunda alanın altındaki metronun da öğrencilerin de can güvenliği kalmayacaktır. Arazide yapılan zemin inceleme raporları parselin sadece bir kısmı için yapılmış.”

harita_ibb

Risklerin sorumluluğu için taahhütname
“Eğitim tesisi olarak planı değiştirilen bu arazinin riskleri de projeye başlanmadan önce biliniyordu. Meclisten alınan kararda alanda çıkacak herhangi bir hukuki veya teknik hatanın sorumluluğunu Başkaşehir Belediyesi’nin üstleneceğine dair taahhütname istenerek plan değişikliği yapılmış. Tehlike ve risk çekincesi olan bir alana eğitim tesisi planlayabilen bir idareyle karşı karşıyayız. Bu mesele bir yeşil alan savunmasından çok daha öte birşyedir. Çünkü burada söz konusu olan bir yeşil alan, deprem toplanma alanı veya çocukların oynayabileceği aktif bir yeşil alanın ortadan kaldırılmasından çok daha öte hem bu alanda yaşayanların yaşam alanlarının ellerinden alınmasının hem de yapılaşma olmaması gereken bir alana yapılamasının yarattığı hayati risk vardır.

Burada metro yapılırken özellikle zeminle ilgili problemlerin göçmelerin olduğunu biliyoruz. Projenin oturtulduğu bu alan bir dere yatağı. Dere yatakları su toplanma alanlarıdır. Siz deprem kuşağındaki bir ülkede, deprem beklenen bir bölgede hem altında hem de üstündeki toplumu tehdit edecek bir tesis getirmek çok ciddi bir suçtur.”

İnşaat araç gereçlerine polis ve TOMA da eklensin
“Projenin ilan tabelasında zaten projenin mimar ve mühendisinin isimleri yazmıyor. İnşaat alanına gidip projenin mimarıyla, mühendisiyle görüşmek istediğimizde karşımıza polis amirleri çıkıyor. Bence bundan sonra inşaat araç gereçlerine polis ve TOMA da eklensin çünkü artık hiçbir projeyi polis ve TOMA’ları olmadan yapamıyorlar.”

Kaynak: Sendika.Org


Spread the love