MMO: “Reyhanlı‘daki Provokasyon ve Katliamı Lanetliyoruz”

Hatay Reyhanlı‘da iki araca yerleştirilmiş patlayıcıların patlatılması sonucu onlarca yurttaşımız yaşamını kaybetmiş, ölü sayısının çok üzerinde yurttaşımız da yaralanmıştır. Ancak olay üzerine yayın yasağının getirilmesi, kamuoyunun doğru bilgilenmesinin önündeki en büyük engel olmuştur. Böylesine önemli, nedenleri ve sonuçlarıyla tüm toplumu çok yakından ilgilendiren bir olay üzerine halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı “soruşturmanın selameti” dâhil olmak üzere hiçbir gerekçeyle ortadan kaldırılamaz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, bu vahşi eylemi kim yapmış olursa olsun kınamakta, ölen ve yaralanan yurttaşlarımız ve başta Reyhanlı olmak üzere Hatay halkının acılarını paylaşmaktadır.

Hükümetin Suriye iç savaşına tam taraf olan yaklaşımı, bilindiği üzere daha önce Gaziantep ve Akçakale‘deki patlamalar, Akçakale‘deki son ölüm ve yaralanmalar ile Hatay bölgesinde sayısız olaya yol açmış, sınır bölgeleri ve özellikle Hatay ili Suriye‘de çatışan radikal dinci örgütlerin lojistik merkezi haline dönüştürülmüştür.

Hükümet baştan beri Suriye‘de iç savaşın yayılmasını, Suriye‘ye yönelik emperyalist ülkeler koalisyonunun müdahalesini, ısrarla ve bu ülkelerden daha fazla ister konumdadır. Ayrıca Türkiye Hükümetinin Ortadoğu politikalarında mezhepçi bir anlayış hâkimdir. Türkiye, iktidarın savaş yanlısı politikaları sonucunda, bu patlamaların da gösterdiği üzere, emperyalizm ve Suriye‘de çatışanların iç tartışma ve eylemlerinin sonraki hedeflerinden biri haline getirilmiştir.

Odamız, Suriye iç savaşının kışkırtılmasına, ülkemizin Suriye‘ye yönelik emperyalist müdahalelerin merkez üssü haline getirilmesine ve mezhep ayrımlarına dayalı bölünmelerin karşısında olup; halkların barış içinde bir arada yaşadığı bir dünya ve Türkiye‘den yanadır.

Makina Mühendisleri Odası