Meslek odalarından deprem açıklamaları: ‘Kentlerde tehlike artıyor’
Spread the love

TMMOB’ye bağlı meslek odaları, 99 Marmara Depremi’nin 18’inci yıldönümünde açıklama yaparak kentlerin, yapıların, afet hazırlıklarının deprem koşuluna hazır olmadığını bir kez daha ilan etti: ‘Kentler bilimden uzak yönetim anlayışıyla daha da tehlikeli hale geldi’

17 Ağustos 1999 Depremi’nin ardından geçen 18 yılın ardından kentlerin hala deprem güvenliğine sahip olmadığını belirten TMMOB’ye bağlı meslek odaları basın açıklamaları yayımlayarak kent politikalarını eleştirdi. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İnşaat Mühendisleri Odası ve bazı şubeleri, Kimya Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, doğa olaylarının afete dönüşmemesi için güvenli yapılara ve sağlıklı bir çevreye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Meslek odaları, AKP iktidarının kent politikalarında deprem güvenliğini sağlamak yerine depremi daha da afete dönüştürecek imar kararları aldığını vurguladı.

TMMOB İstanbul İKK: ‘Tahmin edilenden daha yıkıcı sonuçlar bekliyor’
İstanbul halkın büyük bir bölümünün deprem bölgesinde olduğunu ancak mevcut yapı stokunun beklenen depreme dayanamayacağını belirten TMMOB İstanbul İKK ‘Nüfusunun büyük bir kısmının birinci derece, diğer kısmının da ikinci dereceden deprem bölgesinde olmasına karşı, yapı stoku, zeminin jeolojik koşulları, denize kıyı olması, deniz dolgu alanları, mühendislik hizmeti almadan üretilen binlerce yapının varlığı, kaçak yapılaşmanın kentin ayırt edici özelliği olması, ulaşım yapılarının, barajların, tarihi eserlerin depremde nasıl bir tepki vereceğinin belirsizliği, kentsel dönüşüm projelerindeki belirsizlikler, şu taşkınlarında bile ortaya çıkan altyapı sorunları, dere yataklarını bile yerleşime açan imar uygulamaları, afet sonrası çalışmaların taşıdığı soru işaretleri, deprem bilincinin maalesef İstanbul’da yeterince oturtulmamış olması İstanbul’un tahmin edilenden daha yıkıcı bir etki alanı altında olacağının göstergesi” ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Deprem Raporu

İnşaat Mühendisleri Odası: Deprem değil, kent politikaları öldürür
İnşaat mühendisleri, ülkede bulunan 20 milyon yapının 7 milyonunun güvensiz olduğunu bu yapıların 2 milyona yakınının İstanbul’da olduğunu vurguladı. Kentteki yapı dönüşümünün deprem güvenliği odaklı değil, imar rantı odaklı olduğunu belirten inşaat mühendisleri ‘Bilimin, tekniğin ve insan yaşamının dikkate alındığı bir kentleşme ve yapılaşma yerine, kişi ve grup çıkarlarına dayalı bir yapılaşma anlayışı kentlerimizi yaşanmaz bir hale getiriyor. Ormanlar, ağaçlar, yeşil alanlar, su havzaları, park ve bahçeler yok edilerek kentlerde boş alan bırakılmıyor. Kentlerimiz, küresel iklim değişikliklerinin etkisi altına sokularak afetlere açık hale getiriliyor. Güvenli yapı ve yaşanabilir bir çevrenin yaratılması önceliklerimiz arasında yer almıyor’ ifadelerini kullandı. Yapıların yanında afet yönetiminin de bulunmadığını belirten inşaat mühendisleri afet toplanma alanlarının ticari projeler imara açılması sonrasında olası bir İstanbul depreminde, 18 milyonluk bir kentin, 20 hektarlık alana sığdırılmaya çalışılacağını açıkladı.

İnşaat Mühendisleri Odası: ‘Deprem bir doğa olayıdır, afeti ise insanlar yaratır’

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi: ‘Deprem tehlikesini yok saymak mümkün mü?’

Kimya Mühendisleri Odası: Depremde kimyasallardan kaynaklı sorunlar nasıl önlenecek?
Kimya mühendisleri de deprem esnasında sanayi tesislerinin 99 depreminde olduğu gibi halkın ve çevrenin sağlığını etkileyebileceğini belirterek “Deprem öncesinde ve depremler sonrasında kimyasallardan kaynaklanacak tehlikelere karşı stratejik bir master planın olmayışı ve bu zamana kadar hazırlanmamış olma gerçeği de oldukça düşündürücüdür. Bu nedenle özellikle uzmanlarca yakın bir gelecekte olması beklenilen İstanbul depreminde gerek yapı sistemlerinde ve gerekse de kimyasallardan kaynaklanabilecek olumsuz durumları en aza indirgeyecek önlemler alınmalıdır’ ifadelerini kullandı. 

Kimya Mühendisleri Odası: ‘Olası depremlerde kimyasallardan kaynaklanabilecek sorunlar nasıl önlenecek?’

Jeoloji Mühendisleri Odası: ‘Artık depremin adı bile yok’

Makina Mühendisleri Odası: “17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 18. Yılı ve Yapı Denetimi”

politeknik.org.tr


Spread the love