‘Kapattınız, işgal ettiniz, talan ettiniz, AKM’yi istiyoruz’

“AKM’deyiz İnisiyatifi” AKM’yi tadilat gerekçesiyle kapatarak çürümeye terkeden AKP iktidarı hakkında suç duyurusunda bulundu: “Kapattınız, işgal ettiniz, talan ettiniz, AKM’yi istiyoruz”

AKM’deyiz İnisiyatifi, 2008 yılından bu yana kapalı tutularak çürümeye terkedilen Taksim Atatürk Kültür Merkezi’ne sahip çıkıyor. Bugün (27 Mart), Dünya Tiyatrolar Günü’nde, Çağlayan Adliyesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştiren inisiyatif bileşenleri, AKM’yi önce tadilat diyerek kapatıp köhneleştiren, Haziran İsyanı sonrasında karakola dönüştüren ve en son harabe haline çeviren Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve dönemin Kültür Bakanı Ertuğrul Günay hakkında suç duyurusunda bulundu.

“Bu karanlık zihniyete teslim olmayacak, AKM’yi geri alacağız”
Tiyatro sanatçıları, emek-meslek örgütleri ve yaşam savunucularının katıldığı basın açıklamasını İnisiyatif adına Meltem Cumbul okudu. Cumbul, AKM’nin yedi yıldır türlü gerekçeler oluşturularak yok edilmeye çalışıldığını, bunun AKP’nin tiyatroya ve sanata uyguladığı sistematik baskının parçası olduğunu belirtti. Cumbul sanatı ve kültürel değerleri hedef alan bu zihniyete teslim olmayacaklarını, AKM’yi geri alacaklarını ifade etti.

AKM’deyiz İnisiyatifi’nin basın metni şöyle:

Atatürk Kültür Merkezi 7 yıldır Kapalı!

Biz sanatçılar, tiyatrocular, oyuncular, yazarlar, sinemacılar, mimarlar ve sanatseverler olarak kültür merkezimizi elimizden alanlar hakkında Dünya Tiyatro Gününde suç duyurusunda bulunmak amacıyla buradayız.
Kültür ve sanata verilen değer, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. İki kıtanın buluştuğu İstanbul’un “dünya mirası” niteliğindeki eşsiz doğal güzellikleri ile tarihsel ve kültürel değerleri, büyük bir yıkım ve talan süreci ile karşı karşıyadır.

Son yıllarda sanatı ve kültürel değerleri hedef alan çağdışı zihniyetin bir ürünü olan sistematik saldırılar, bu alanda da yozlaşmayı ve ticarileşmeyi giderek artırmaktadır. 2008 yılından bu yana Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) yönelik uygulamalar ve dile getirilen niyetler de bu zihniyetin en somut örneklerindendir.

Türkiye’de “toplumun sanat hafızası”nın en önemli figürlerinden olan ve kültürel miras değeri taşıyan AKM’deki sanat etkinliklerine Mayıs 2008’den itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından son verilmiştir.

AKM’nin kapalı olması nedeniyle İstanbullu sanat severler opera, bale ve tiyatro temsillerinden, konserler ve sergilerden, sanatçılar ise kentteki en önemli sanat-kültür merkezinden yoksun kalmışlardır.

Kapatıldığı tarihe kadar İstanbul kültür hayatmın can damarı niteliğinde olan AKM, 7 yıldır kültür-sanat düşmanlığının kurbanı olarak atıl ve battal halde tutulmaktadır.

AKM, tarihi boyunca birçok toplumsal etkinliğe ev sahipliği yapmış Taksim Meydanı ve Gezi Parkı ile bütünleşmiştir. Gerek tarihi geçmişi, yaşanmışlıkları, mimari değeri ve yapıldığı dönemi yansıtması ve özgünlüğü gibi taşıdığı değerler itibarı ile “1. Derece Kentsel Sit Alanf’nın bir parçası olarak AKM “1. Grup Tescilli Kültür Varlığf’dır.

Koruma Bölge Kurulu, 2863 sayılı yasa, ilgili yönetmelik, yönerge, ilke kararları ve kararların devamlılığı ilkelerine aykırı olarak, 24.12.2008 gün ve 2268 sayılı kararıyla AKM’nin kültürel değerini yok eden bir avan projeyi onaylamıştır. Kültür Sanat Sen tarafından açılan davada İstanbul 9. İdare Mahkemesi bilirkişi incelemesi sonucunda AKM’nin yıkım ve tadilat çalışmalarını ön gören bu onay işlemini yasaya ve mevzuata aykırı bularak iptal etmiştir.

Söz konusu yargı kararından sonra, İstanbul’un en önemli kültür ve sanat mekânı niteliğinde olan AKM’nin rölövelerine uygun olarak hazırlanan restorasyon projesinin gerçekleştirilmesine ilişkin mutabakat, 20.12.2009 günü TMMOB Mimarlar Odası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı bir toplantıda bir tutanakla kayıt altına alınmıştır. Bu mutabakat sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012 yılının son günlerinde yapmış olduğu açıklamada, AKM’nin 29 Ekim 2013 tarihinde kullanıma açılacağmı, restorasyon için karşılıksız fon bulunduğunu ve sözleşme yapıldığını ilan etmişti.

Yapılan ihale ve başlayan tadilat işlemlerine rağmen 6.6.2013 tarihinde dönemin başbakanı Erdoğan’ın “AKM inşallah yıkılacak” açıklamasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından proje durdurulmuştur.
Kapatıldığı tarihten itibaren yapılan tadilat ve onarım çalışmaları sonucunda AKM tahrip olmuş ve kullanılamaz durumda bırakılmıştır. İçinden çıkarılan mobilyaların, sanat eserlerinin ve diğer her türlü malzemenin, dahası bulunmuş olan fonun akıbeti o günden bu yana meçhuldür.

Son olarak, basma da yansıdığı kadarıyla, AKM arazisinin bitişiğindeki bir pastane tarafından işgal edilmesi gündemdedir. Tahrip olmuş ve kullanılamaz hale gelmiş olan AKM’nin koruma ilkelerine uygun olarak onarımının bir an önce yapılıp kültür ve sanat etkinlikleriyle derhal İstanbul halkının hizmetine açılması gerekmektedir.

AKM’de işlenen sanat ve kültür cinayetine son vermek ve AKM’nin yeniden kültür-sanatla ve toplumla buluşmasını sağlamak için bir araya gelen sendikalar, meslek odaları, demokratik sivil toplum kuruluşları, sanatçılar, oyuncular, sanatseverler 2014 yılının son aylarında yeniden bir araya gelerek “AKM’deyiz İnisiyatifi”ni kurmuştur.

AKM’yi kapattınız, işgal ettiniz, talan ettiniz!
Bizler AKM’yi istiyoruz!
Bırakın biz onarırız!

AKM’deyiz İnisiyatifi olarak bizler, 2863 sayılı yasanın 10. maddesine ve koruma ilkelerine aykırı olarak 7 yıldır binanın onarımını engelleyen başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere tüm sorumlular hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ na suç duyurusunda bulunuyoruz…

AKM’deyiz İnisiyatifi

akm_adliye

politeknik.org.tr