İTÜ’de Bologna Süreci ve Güvencesizlik Tartışıldı

İTÜ Makina Fakültesi’nde Politeknik-genç’in düzenlediği panelde, Bologna Süreci, mühendislik eğitiminin dönüşümü ve güvencesizlik konuları ele alındı.

‘Bologna Süreci’nin Mühendislik Eğitimine Etkileri ve Güvencesizleşme” başlığıyla 1 Kasım günü düzenlenen panele İTÜ İnşaat Fakültesi’nden Doç. Dr. Emre Gürcanlı ve Politeknik YK üyesi Burak Ergene katıldı.

Panelde ilk olarak söz alan Emre Gürcanlı, Bologna Süreci’nin Avrupa genelinde üniversiteleri standartlaştırma süreci olduğunu, Bologna Süreci ile okulların eğitim anlayışının değiştirilmeye çalışıldığını belirtti. Gürcanlı, “Bu standartlaştırma sürecinde okulların eğitim kalitesi düşürülerek, öğrenciler sertifika programlarına yönlendiriliyor. Eğitim niteliksizleşirken bilim insanları da niteliksizleştiriliyor, güvencesizleştiriliyor, proje bazlı çalıştırılıyor. Bu süreçte bilim insanları artık bilim yapan değil, proje yapan insanlar haline getiriliyor.” dedi.

Konuşmasının devamında Gürcanlı, Bologna Süreci ile artık matematik, fizik, kimya gibi bölümlerin lüks olarak görüldüğünü, özel üniversitelerin uygulamaya dönük, para getiren bölümler açtığını belirtti. Ayrıca, Avrupa genelinde eğitim standartlaşırken ihtiyaçların gözetilmediğini vurgulayan Gürcanlı, “Türkiye’nin tarıma, ziraate ağırlık vermesi gerekirken Avrupa’nın diğer ülkeleri başka bir alana ağırlık verebilir.” şeklinde konuştu.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) değinen Gürcanlı, üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktorada bu sistemi uygulamak zorunda bırakıldıklarını belirtti. Gürcanlı, “Ben bu sistemi uygulayabilmem için öğrenciye; 7 ödev, 4 quiz, 2 vize, 1 final ve 1 dönem projesi uygulamak zorundayım.” şeklinde konuştu. Gürcanlı ayrıca özellikle lisans programında eğitim verilmek isteniyorsa bu sistemin mümkün olmadığını ifade etti.

Emre Gürcanlı’dan sonra söz alan Burak Ergene, Bologna Süreci’nin bizim üniversitelerimizde zor işletildiğini belirterek, 10 yıl önce de mütevelli heyetleri, yetkin mühendislik gibi konuların üniversitelerin gündeminde olduğunu söyledi. Ergene, “Süreç parça parça tamamlanmaya çalışılıyor. Kavramlar ambalajlanıyor, öğrenciye güzel gösteriliyor.” şeklinde konuştu.

Ergene, bu parça parça uygulanan yöntemin de tutmadığını, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde hazırlık sınıfı öğrencilerinin yaşadıkları sıkıntıları ve tepkilerini, Kocaeli Üniversitesi’ndeki öğrencilerin Bologna Süreci kapsamındaki not uygulamalarına verdikleri tepkileri anlatarak Bologna Süreci’nin uygulanmasında öğrenci tepkilerini anlattı.

Ergene, önceden üniversite kurulurken fen ve edebiyat fakülteleri kurulması zorunluluğu olduğunu, YÖK’ün bu zorunluluğu kaldırdığını belirtti. Bunun üzerine fen ve edebiyat fakültesi olmayan uygulamalı alanlar üzerine eğitim veren üniversiteler ortaya çıktığını belirterek, yeni kurulan üniversitelerdeki mühendislik bölümlerine dikkar çekerek, mühendislik eğitiminin niteliksizleştiğini belirtti. Burak Ergene, Bologna sürecinin, artan mühendislik fakültelerinin mühendislere çalışma hayatında düşük ücret, uzun çalışma saatleri ve işşizlik olarak yansıdığını vurguladı ve Politeknik’in sene başında sonlandırdığı ve 500’ü aşkın mühendisle yaptığı ‘Güvencesizlik Durum Anketi’ sonuçlarını paylaşarak çalışma yaşamına ilişkin örnekler verdi.

Panelde Politeknik-genç üyesi Eren Özmen söz alarak Bologna Süreci ve üniversitelerin piyasalaşması üzerine  Politeknik-genç’in yaptığı etkinlikleri aktardı ve Bologna Süreci’ni üniversitelerde uygulamaya çalışan YÖK’ü 9 Kasım’da Ankara’da protesto etmeye çağırdı.

 


politeknik.org.tr