İstanbul Fatih Ormanı’nda neler oluyor? – Politeknik

İstanbul Belgrad Ormanları’nın başlangıcı sayılan ve Serdar Bilgili – Doğuş Grubu tarafından 29 yıllığına kiralanan Fatih Ormanı yine İstanbulluların gündeminde.

Fatih Ormanı, nam-ı değer Park Orman. Geçmişte konserlerin yapıldığı ve 2010 yılından bu yana şirketlerin kıskacına alınan Fatih Ormanı’na ne yapılmak isteniyor? Bugüne nasıl gelindi? Yıllardır ormanı savunanların itirazı ne?

Daha yakından madde madde bakalım.

1. Doğuş Grubu ve Bilgili Holding, Fatih Ormanı’nda proje yapmak için Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları şirketini kurdu. Fatih Ormanı, Ege Turizm ve Gayri Menkul Yatırımları A.Ş’ye 1 Aralık 2010 tarihli sözleşme ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından devredildi. Ormanı 29 yıllığına şirketlere verdiler.

2. Fatih Ormanı’nda 18 bin kişilik konser alanı, 108 adet villa, lüks lokantalar öngören, 148,12 hektarlık alanı kapsayan ‘Park Orman Tabiat Parkı’ projesi yaptılar. İnşaatını 2018 yılında bitirip, 24 yıl işletmeyi planladılar.

3. Fatih Ormanı’nı, İstanbul’a yaşam veren Kuzey Ormanları’nı savunanların bu talan girişimini durdurmak üzere mücadelesi 2014 yılında başladı.

4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Doğuş ve Bilgili Holding’in inşaat projesi için hazırladığı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) tanıtım dosyasını kabul ederek 2015 yılında ÇED sürecini başlattı. Daha sonra projeyle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 9 Aralık 2015 tarihinde ‘ÇED Gerekli Değildir‘ kararı verildi. Sarıyer Belediyesi projeye ruhsat vermedi, devreye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü girdi ve yağma projesine ruhsat verdi.

5. TMMOB’a bağlı Çevre Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası’nın İstanbul şubeleri tarafından açılan davada İstanbul 13’üncü İdare Mahkemesi 20.12.2016 tarihinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 9 Aralık 2015 tarihinde verdiği ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının yürütmesini durdurdu. Mücadele devam etti, ormanına sahip çıkanlar durmadı!

6. Bilgili ve Doğuş ortaklığı, 2017 yılında, projede 108 olan villa sayısını azaltarak ormanda 53 villa, 20 lokanta ve konser salonları içeren bir proje için ÇED sürecini yeniden başlattı.

7. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün düzenlediği ÇED toplantısı 28 Kasım 2017’de TİM Show Center’da yapıldı. Halkın katılımı polis barikatıyla engellendi. Bilgili ve Doğuş grubunun hukuksuz ÇED sürecine müdahale eden yaşam savunucuları Tim Center önünde “İstanbul’un ormanları villa alanı değildir!” dedi.

8. İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 2018 yılında Fatih Ormanı ile ilgili nihai kararını vererek, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle Doğuş-Bilgili şirketlerinin Fatih Ormanı Projesi’ne izin veren nazım imar planı ve uygulama imar planını iptal etti.

9. Fatih Ormanı’nı savunanların yıllar süren mücadelesi bir orman kıyımını, kamusal alan talanını engellemiş oldu.

10. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Karadere bu yıl (2022) Şubat ayında basına yeniden açıklama yaparak “Ormanın izin verdiği kadar park” ifadeleriyle Fatih Ormanı’na yerleşmek için yeni bir proje hazırladıklarını belirtti. “Konser ve festivaller yapacağız” diyerek projenin içeriğini açıklamadılar.

Fatih Ormanı

11. Geçmişte Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait Fatih Ormanı’nda yıllarca ‘Park Orman’ adıyla festivaller, konserler düzenlendi. Kamuya ait bir ormandı. 2010 yılında ormanı gizlice Doğuş-Bilgili’ye kiraladılar. Yani artık orası yıllarca konserlerin yapıldığı eski Park Orman değil. Şirketlerin villa, AVM ve 15 bin kişilik konser alanı yapmayı kafasına koyduğu bir ‘proje alanı’. Bu nedenle “burada eskiden de konserler oluyordu” demek şirketlerin adım adım proje yapmalarının önünü açar. Başlatamadıkları talan projesine bilet almak anlamına gelir.

12. Bugün sadece festival-konser yapıyoruz diyerek yerleşmeye çalıştıkları ormana 6 yıl önce engel olmasaydık 108 villa, AVM ve konser alanı inşa edeceklerdi, ormanı betonla yok edeceklerdi. İzin vermedik, yine izin vermeyeceğiz.

13. Fatih Ormanı İstanbul’a temiz su, nefes, yaşam veren bir tabiat parkıdır. Öyle de kalmalıdır. Kent ve doğa mücadelesine dost sanatçı ve gruplar Fatih Ormanı’nda planlanan konser davetlerini reddetmeli, bu mücadeleyle dayanışma içinde olmalıdır.

Polteknik