İMECE 3. Yıl Forumu Yapıldı

İMECE 3. yıl forumu 5 Aralık Cumartesi EMO İstanbul Şube toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Salonu dolduran katılımcı çeşitliliğinin yapılan değerlendirmelere de yansıdığı Forumda,bir yılda kentlerimizin ve toplumun büyük bölümünün maruz kaldığı saldırıların geldiği nokta ortaya konurken, mahalle dernekleri temsilcileri yaşadıkları süreçlere ilişkin güncel bilgileri paylaşma fırsatı buldular. Bu bilgiler ışığında yaşanan deneyimlerin ortaya konması, belirli özgün koşullara sahip olmakla birlikte benzer süreçleri yaşama tehdidiyle yüzyüze olan kesimlere önemli ipuçları sağladı. Çevre Düzeni Planı kararları, 3.Köprü Projesi,Küresel Finans Kenti, Kentsel Dönüşüm, TOKİ uygulamaları, Avrupa Kültür Başkenti, eğitim ve sağlık hizmetlerine, kamu alanlarına yönelik saldırılar ve bu süreçleri meşrulaştırmak üzere yapılan yasal yönetsel değişiklikler öne çıkan tartışma konularıydı.

Bu saldırıların genel bir bağlam içerisinde anlamlı oldukları vurgusuyla, nasıl bir mücadele ve hangi araçlarla sorusuna yanıtların arandığı ikinci bölümde, örgütlenme sorunları, eksiklikler tartışılırken, kentsel muhalefetin geleceğine ve İMECE’nin yapabileceklerine ilişkin çeşitli öneriler dile getirildi.

Yapılan tartışma ve değerlendirmeler neticesinde öne çıkan konular ve mücadele yöntemine ilişkin İMECE en kısa sürede üzerine düşen değerlendirmeyi yaparak toplumsal mücadele içerisindeki konumuna ilişkin berlileyeceği yolu kamuoyuna duyuracaktır.

İMECE’nin 3. Yıl Forumu, Gülsuyu Gülensuyu Mahalle Derneği, Başıbüyük Mahalle Derneği, Tozkoparan Mahalle Derneği, Ayazma Mahalle Derneği, Yakacık Mahalle Derneği,Kocataş Mahalle Derneği, Kazımkarabekir Mahalle Derneği, Darüşafaka Mahallesi Temsilcisi, Küçükçekmece İç ve Dış Kumsal Derneği, Direnistanbul, Konut Hakkı Koordinasyonu, Express Dergisi, Bianet, Şehir Plancıları Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Kartal Belediyesi, Halkevleri ve Toplumcu Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları’ndan üyeler, temsilciler ve bireysel katılımlarla büyüdü, dayanışmanın ve birlikteliğin gücüyle daha da büyüyecektir.

Kaynak: toplumunsehircilikhareketi.org