Müzakare Etmiyoruz Mücadele Ediyoruz – İMECE Toplumun Şehircilik Hareketi
Spread the love

İstanbul’da, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin ve İstanbul’daki üç üniversitenin organize ettiği ve bu yıl 3.’sü düzenlenen İstanbul Buluşmaları etkinliğinin açılış konuşmalarında TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’ın yer alması üzerine sürdürülen tartışmaları dikkatle gözlemleyen İMECE Toplumun Şehircilik Hareketi; hemen her gün olumsuz uygulamalarına şahit olduğumuz, kuruluş amacından oldukça uzak olduğu bir noktada bugün kamu kurumu niteliğini yitirerek siyasal bir kimliğe bürünmüş olan ve İMECE Toplumun Şehircilik Hareketi olarak hemen her mücadelede karşı karşıya geldiğimiz TOKİ gibi bir kurumun odak noktası olduğu bir noktada bir açıklama yaparak görüş ve tavır belirtme ihtiyacı hissetmiştir.

Merkezi ve yerel her türlü yasal denetimden ve bilimsel yaklaşımdan uzak uygulamalarıyla TOKİ’nin kentlerimizde yarattığı onarılmaz tahribatlar, gerek meslek odalarını gerekse de kentsel mücadelenin içerisinde yer alan toplumsal hareketleri birinci dereceden muhatap yapmaktadır. İMECE Toplumun Şehircilik Hareketi olarak hemen her mücadelede karşı karşıya geldiğimizi bir kere daha belirtme ihtiyacı hissettiğimiz bir kurum olan TOKİ’ye yukarıda bahsettiğimiz etkinlik ve daha sonra bunun kamuoyuna yansıması şeklinde sağlanan meşruiyet ortamı bizim için sözün bittiği noktadır.

Kentsel alanlara, doğal ve kültürel değerlere yönelik süregiden saldırılar, son dönemlerde yapılan müdahalelerle iyice pervasızlaşarak meslek örgütlerine, üniversitelere, bilim insanlarına yönelmiştir. Başbakanın meslek odalarını ele geçirme hedefinin başarısızlıkla sonuçlanması, saldırıların yoğunlaşmasına ve zaman zaman tehditlere varan açıklamalara neden olmaktadır. Bu saldırılardan birini geçtiğimiz yerel seçimler öncesinde TMMOB Harita Mühendisleri Odasında yapılan TOKİ panelinde yaşadık ve paneli düzenleyen TMMOB Harita Mühendisleri Odasına yönelik açık tehditler içeren bir mektup, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından, ‘TOKİ Neden Korkuyor’ isimli bir açıklamayla kamuoyuna duyurulmuştur. Yine Başbakanın ve TOKİ Başkanının gerek meslek odalarına yönelik, gerekse İstanbul’un çeşitli yerlerinde yaşayan halka yönelik çirkin ifadelerine hemen her gün bir yenisi eklenmektedir. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından içerisinde TMMOB’nin de yer aldığı meslek örgütlerine yönelik bir rapor yayınlanmıştır. Raporda meslek örgütlerinin kurumsal yapısından faaliyet alanlarına kadar birçok eleştiri yapıldığı görülmektedir. Anlaşılan o ki her fırsatta meslek odalarından şikayetçi olan merkezi ve yerel iktidar, meslek odalarını susturmaya yönelik girişimlerine devam etmektedir.

Şu nokta açıktır ki içerisinde bulunduğumuz ortam bir iyi niyet ortamı değil, türlü tuzaklarla ve ayak oyunlarıyla dolu bir mücadele ortamıdır. Böylesi bir dönemde düzenlenen etkinliklerin içeriğine yönelik bu tür hassasiyetlerin gösterilmesi gereken yerler başta bu saldırıyla doğrudan etkilenen meslek odaları ve üniversiteler olması beklenirken, böyle bir etkinlikte Erdoğan Bayraktar’ın konuşmasını aklamaya yönelik gerekçeler bizleri tatmin etmemiştir. Meslek örgütleri ve Üniversitelerin temsil ettikleri bilimsel ve meşru ortam, TOKİ Başkanının kullanımına sunulmuş, bunun medyaya yansıyış biçimi de bu ortamın Bayraktar tarafından iyi değerlendirildiğini göstermiştir. Bu durumun mücadeleye ve bilimsel değerlerimize büyük zarar verdiği ortadadır.

İMECE Toplumun Şehircilik Hareketi; ister kamu kuruluşu, ister meslek odası, isterse de üniversite olsun, halkın yaşam alanlarını rant alanı olarak gören ya da bu anlayışa arka çıkan her türlü zihniyetin ve çabanın karşısında yer almaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

İMECE Toplumun Şehircilik Hareketi


Spread the love