İMECE TOKİ Başkanı Bayraktar’ın Doktora Tezini Ele Geçirdi!

İMECE Toplumun Şehircilik Hareketi, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’ın yayımlanmamış doktora tezinin içeriğini ele geçirdi.

Bilindiği gibi Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 1 Haziran 2010 tarihinde Erdoğan Bayraktar’a “Toplu konut alanındaki birikimi, kamu arazilerini ve kaynaklarını verimli biçimde değerlendirip halka açmasındaki çabaları; alt gelir gruplarına yönelik konut üretimi konusundaki katkıları, gecekondu önleme, kentsel gelişim ve yenileme çalışmalarından dolayı” Fahri Doktora payesi verilmişti. Hayli sorgulanan bu kararın gerekçelerini araştırdık ve hala daha kararın gerekçelerini anlayamasak da Erdoğan Bayraktar’ın yayımlanmamış doktora tezini ele geçirdik.

İşte tezin başlıkları ve içeriği:

Erdoğan Bayraktar’ın Yayınlanmamış Doktora Tezi

Başlık: TOKİ  Yoluyla Tasfiye ve Yolunu Bulma

İçindekiler

GİRİŞ:

Amaç: Kent topraklarının, üzerinde kentli halk için hangi ihtiyacın (barınma, eğitim, sağlık, kültür, sosyal ilişkiler, eğlence, çalışma, yeşil alan vb.) görüldüğü önemsenmeksizin, tasfiye edilerek yeni rant alanları yaratılmasının yollarını araştırmak.

Kapsam: Her yer.

Yöntem: Her yol mubahtır.

I. BÖLÜM: Teorik Çerçeve

I.1. Gecekondu Olgusu

“Terörün, uyuşturucunun, devlete çarpık bakmanın, eğitimsizliğin, psikolojik olumsuzlukların ve sağlık problemlerinin temelinin gecekondu bölgeleri ve çarpık alanlar oldukları bilinmektedir. Göçü yasaklayamayız ama parası pulu olmayan insanların, İstanbul’da yoğunlaşmasının engellenmesi için bir takım tedbirlerin alınması gerektiğini, bunun da İstanbul’un güvenlik sorununu halletmek suretiyle yasal olmayan yolları hedefleyen insanların İstanbul’da barınmasını engelleyerek, kentsel dönüşümü yapabiliriz.” *

I.2. Kentsel Dönüşümün Gerekçesi

“Gecekondu, kaçak yapılaşma ve salaş yapı bölgeleri ciddi şekilde vatandaşın moralini bozuyor. Çocuğunun oturma odası yok, sabahtan kalkıyor mutfağı yok, su akmıyor, banyo bulunmuyor. Bunlardan Türkiye’nin kurtulması lazım. Çağdaşlık böyle olur.”

“Gecekondu dönüşümü ile kaçak ve çarpık kentsel alanların iyileştirilmesi, ayrıca eş zamanlı olarak yeni ve planlı kentsel arsa üretimini sağlamak suretiyle kent merkezlerinde bulunan değerli arsaların, kentin prestijini arttıracak özel proje alanları olarak geliştirilmesini sağlayabilecek”

I.3. Kentsel Dönüşümün Finansmanı

“İnanın, bak samimi söylüyorum;  belki burada söylemem doğru değil ama, inanın bize Allah gönderiyor parayı.”

“Öncelikle Türkiye’nin ve İstanbul’un cazibesini çok iyi anlatmak gerekiyor. Durmadan anlatmalıyız. Yatırımcılara çok rahat bir güven ortamı temin etmemiz gerekiyor. Yatırımcıların son derece güvenli bir ortam olduğuna inanması lazım. Para ceylandan da ürkek bir varlıktır.”

II. BÖLÜM: Uygulama

II.1.      Meşrulaştırma

    * Suçlama: “Esrar ve kadın ticareti gibi kirli işlerle uğraşanlar ile terör grupları, masum insanları kullanarak, gecekondularda dönüşüme engel olmaya çalışıyor.”
    * Doğal afetlerle korkutma: “Birinci derece sorumlu kuruluşlar kimse hemen işe başlamalı. Bu işin ajitasyonu olmaz. Olacaksa ben de ceketimi yakarım. Deprem mühendisleri hocalarımız konuşuyor ama sadece sözde kalıyor. Bakın nasıl eczacılar yürüyor, avukatlar yürüyor. Deprem mühendisleri, jeoloji mühendisleri de yürümeli, sokağa dökülmeli.”

II.2.       Yanıltma

    * Pembe Yalanlar (“Hayata başka pencereden bakacaksınız”; “Halkı incitmeden dönüştüreceğiz”; “vatandaşların tüm kentsel servislerle donatılmış, başka alanlarda yaşanılabilir, sağlıklı çevrelerde konut sahibi olmasını sağlanmış olacaktır”)
    * Boyalı Binalar (İçi iki senede dökülse de, üst kattakinin lağımı alttakinin başına damlasa da, yeni boyalı, dışarıdan allı pullu resimleri kentlerin panolarında, gazete sütunlarında ve yandaş medyada sergilemek…)
    * Başbakanlı, belediye başkanlı, artık elde ne başkanı varsa, açılışlar yapmak
    * Kura Şovları

II. 3.       Tasfiye

    * Rantı yüksek gecekondu alanlarında yaşayanların tasfiyesi
    * Kamuya ait arazilerin satışı
    * Kentsel hizmetlerin özelleştirilmesi, okulların-hastane arazilerinin satışı

II. 4.       Vurdumduymazlık

    * ”Tüm Türkiye’de yaptığımız inşaatların zevksiz bir görüntüsü olduğu söyleniyor. Bu doğrudur, yüzde 60 doğrudur.”
    * “İşadamlığından geliyorum, paraya ihtiyacım yok, şu an ayda 40-50 bin lira dolayında kira gelirim var ama zammı nefsim istiyor.” Paraları da zaten Allah gönderiyor.

II. 5. Düzenli Konut ve Gecekondu Alanları, Tarihi Kent Merkezleri Uygulama Örnekleri

    * Uygulama yapılmış örnekler (Sulukule, Ayazma-Tepeüstü, Başıbüyük… vb.)
    * Başlangıç aşamasında olan örnekler (Tozkoparan, Gülsuyu-Gülensu, Derbent… Saymakla bitmez…)
    * Uygulama Ortakları: İlçe Belediyeleri ve Büyükşehir Belediyeleri.
    * Uygulama Yöntemi: Baskı, şiddet, mutlak planlama otoritesi olma

SONUÇ

Yağmalanan kentler; uyduruk konutlar; tasfiye edilen kamu; kandırılan, hakarete uğrayan, alay edilen, mağdur edilen halk…

Jüri: Giderek muhafazakârlaşan, çevresinde olan biten bir yana kendi üniversitesindeki haksızlıklara, yanlışlıklara, yandaşlıklara bile sessiz kalan üniversiteler.

Gözlemciler: Bayraktar’a açılış konuşması yaptıran oda yöneticileri.

Değerlendirme: Aday, Erdoğan Bayraktar, TOKİ başlıklı teziyle rant süreçlerine yaptığı kuramsal ve pratik katkılar nedeniyle Doktor unvanını almaya yeterli görülmüştür.

* Tüm belgedeki Erdoğan Bayraktar konuşmalarından yapılan alıntı kaynakları:

www.planlama.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2342&Itemid=51

http://www.emlakkulisi.com/33081_erdogan_bayraktar__toki_de_devlet_yolsuzluk_yapmiyor Gayrimenkul Zirvesi IV, 2004;

http://emlakkulisi.com/39284_erdogan_bayraktar__bize_parayi_allah_gonderiyor;

http://www.ekoayrinti.com/news_detail.php?id=21409&uniq_id=1275392898 ;

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=618761;http://www9.gazetevatan.com/profesorler-kendini-yaksin/306328/2/Manset ;

http://www.emlakkulisi.com/37569_erdogan_bayraktar__insaatlarin_zevksiz_oldugu_dogru ;

http://www.milliyet.com.tr/toki-baskani-paraya-ihtiyacim-yok-nefsim-istiyor/ekonomi/sondakika/11.03.2010/1209950/default.htm

kaynak: toplumunsehircilikhareketi.org