IBM’de Sendika 2 Yılın Ardından Mahkeme Süreçlerini Kazandı
Spread the love

IBM işyerinde 2007 Aralık ayında Tez Koop İş Sendikası’yla başlayan örgütlenme çalışması yargıdaki zaferle tamamlandı.

Kısaca hatırlatalım, IBM’de 5 yıl süre ile maaşlarına zam alamayan çalışanlar, 2007 nisanda sendikalılaşmıştı. Beyaz yakalıların sendikalaşması olan bu hareket hem bilişim dünyasında hem de iş dünyamızda geniş bir yankı bulmuştu.

Tez-Koop-İş sendikası IBM işyerinde yetki için gerekli çoğunluğu 2008 Mart ayında sağlamış ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurmuş Bakanlık ise Haziran 2008 de Sendikaya yasal çoğunluğa sahip olduğuna dair tespit belgesini vermişti. Ancak IBM, işveren olarak bu yetkiyi tanımak yerine, çalışanlarınca “vakit kazanmak” olarak tanımlanan bir şekilde mahkeme gitti, hem işkoluna hem de sayıya itiraz etti.

2009 yılının ortalarında işkolu ile ilgili olan dava Sendika lehine bitti ve kesinleşti. Yetki ile ilgili olan davada ise, dosya, IBM işvereninin sürekli itirazları ile üç kere bilirkişiye gitti ve sonunda 2009 yılının son günlerinde yine Sendika lehine bitti.

Ama yine IBM işvereninin itirazları nedeniyle Yargıtay’a gitti. İşte bu geçtiğimiz günlerde, tamamlandı ve dosya Yargıtay’dan onaylanarak döndü. Böylece Tez Koop İş Sendikasının IBM çalışanları ile başlattığı hareket, artık yolundaki engellerden kurtulmuş oldu. Gecikmeli de olsa yola devam edecek.

İki yıl önce başlayan ve sektöre öncülük eden IBM’de sendikalaşma mücadelesi aynı zamanda tüm beyaz yakalı çalışanlar için de umut taşıyan bir örnek olarak değerlendiriliyor. Bir IBM çalışanı bize şunları söyledi :

“IBM’in bir işveren olarak, tüm Avrupa ülkelerinde ve hemen hemen tüm dünya ülkelerinde çalışanları sendikalı olduğu halde, Türkiye’deki çalışanların sendikal haklarına saygı göstermedi ve tüm engellemelere başvurarak, süreci olabildiğince uzatmaya çalıştı.

İşveren bu süre içinde bazen çalışanlara yıllardır vermekten kaçındığı ücret zammını verip ‘sendikaya gerek yok’ mesajı vermeye çalıştı, bazen notere sendikadan istifa fişi bırakıp üyeleri istifaya zorladı, bazen sendikal örgütlenmeye öncülük eden çalışanları işten attı.

Ancak asıl ilginci, IBM yeni bir şirket kurarak işçilerini yavaş yavaş bu yeni şirkete kaydırmaya da başladı. Kısaca IBM işvereni, örgütlenmeye engel olabilmek için klasik işveren tavırlarının tümünü sergiledi.

Böylece örgütlülüğü dağıtmayı hedefledi. IBM işvereni IBM çalışanlarının kararlılığı, sabrı, mücadele azmi ve Tez Koop İş Sendikasının mücadeleci tutumu, titiz takibi ve tecrübeli kadroları sayesinde artık IBM de yeni bir süreç başladı.”

Tez Koop İş Sendikası IBM örgütlenmesinin stratejik önemini savunarak, IBM çalışanlarının yanında yer aldı, gerektiğinde uluslararası üst kuruluşu UNI ile işbirliği yaparak imza kampanyaları yürüttü, gerektiğinde ortak seminerler düzenledi, gerektiğinde tüm emek dostlarının desteğini alarak IBM önünde çok sayıda basın açıklamaları yaptı.

Konu ile ilgili görüştüğümüz 5 Nolu Şube Başkanı Rabia Özkaraca, Tez Koop İş Sendikası olarak beyaz yaka örgütlenmesinde iddialı olduklarını söyledi. Bu nedenle Bilişim Örgütlenme Bürosunu faaliyete açtıklarını ve Şube Yönetiminde de IBM çalışanlarını temsilen bir kadın yönetici olduğunu söyleyerek, IBM’de kazanılan bu başarının ardından tüm bilişim sektörü ve tüm beyaz yaka çalışanlarını Tez-Koop-İş çatısı altında örgütlenmeye davet ettiklerini söyledi.

Sendika, mahkeme sonucuyla birlikte Yetki Belgesini almak üzere geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanlığına müracaat etti. IBM çalışanlarıyla toplantı yapan Sendika, üyelerinin görüşü doğrultusunda Toplu İş Sözleşmesi teklifi hazırlıklarını yürütüyor.

IBM işvereninin tüm sendikasızlaştırma çabalarına rağmen Tez Koop İş Sendikası ve IBM Türk çalışanlarını bu başarılarından dolayı kutluyor ve Toplu Görüşmelerde başarılarının devamını diliyoruz.

Kaynak: turk.internet.com


Spread the love