Bilişim Çalışanları ÜNİBEL’de Kazandı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarından biri olan ÜNİBEL A.Ş.’de DİSK Sosyal İş Sendikası’nın 9 Temmuz’da başlattığı grev altı gün sonra kazanımla sonuçlandı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlatılan grev bilişim çalışanlarının Türkiye’deki ilk grevi niteliğini taşıyordu. Kazanımla birlikte sayıları hızla artan ve çalışma koşulları kötüleşen bilişim çalışanları için umut dolu, örnek bir mücadele deneyimi oldu. 

 

Kazanımdan sonra Sosyal İş Sendikasının yaptığı açıklamada tüm üyelerin eksiksiz bir şekilde greve katıldıkları vurgulanırken kazanımlar şu şekilde sıralanıyor:

Anlaşmazlık maddeleri olan Ücretlerde;

1 Grup işçi ücretlerine 139 TL/Net, 2. Grup işçi ücretlerine 144 TL/Net, 3. Grup işçi ücretlerine ise 150 TL/NET seyyanen ücret zammı uygulanacak ve ikinci yıl birinci ve ikinci 6 aylarda da ayrı ayrı enflasyon oranında zam yapılacak.

Bağıtlanan toplu sözleşmeye göre;

Kıdem tazminatlarının 60 günlük yevmiye üzerinden hesaplanmasına karar verildi ve kıdem zamları her hizmet yılı için 6,50 TL olarak belirlendi.
İkramiyelerde ise geçen dönem toplu sözleşmesinde yer alan 75 günlük ücret karşılığı olan ikramiye, 90 güne yükseltildi.

Sosyal Yardım ve ödeneklerde;

Çocuk yardımı olarak, 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında devlet memurlarına ödenen miktarlar esas alınarak, yıl içerisinde yapılan artışların da aynen yansıtılması sağlandı.
Evlenme Yardımı net 300 TL
Doğum Yardımı net 200 TL olarak belirlendi.
Ölüm Yardımı: Sendika üyesi işçinin iş kazası sonucu ölümü halinde net 2.000, normal ölüm halinde ise net 500 TL olarak belirlendi.
Yemek Yardımı: Her gün için net 11 TL yemek yardımı, nakden veya yemek çeki olarak ödenmesi sağlandı.
Yakacak yardımı: Her ay 115 TL/net
Öğrenim yardımı ise her Eylül ayının başında ilköğretimdeki çocuk için net 300 TL, lise ve dengi okullardaki çocuk için net 450 TL, yükseköğrenimdeki çocuk için ise net 650 TL olarak belirlendi.
Bayram yardımı: Ramazan ve Kurban Bayramlarına bir hafta kala 80 TL net bayram yardımı ödenmesine karar verildi.
İzin yardımı: Üyelerin yıllık izne çıkması halinde net 200 TL izin yardımı ödenmesine karar verildi. 

 

 politeknik.org.tr